Blije of Blija, met zo'n 900 inwoners, is een gemoedelijk terpdorp in het Noorden van Friesland met een beschermd dorpsgezicht.
Van verre valt de gerestaureerde Nicolaaskerk uit de 13e eeuw op.
Alhoewel Blije een dorp met historie is, heeft de tijd hier zeker niet stilgestaan.
De gemeenschapszin is erg groot.
Blije is een dorp vol jonge inwoners en met veel ontwikkelingen en een rijk en bloeiend verenigingsleven.
De inwoners van Blija worden Blijaers, Blijers of Blijsters genoemd.
De oude schimp- of scheldnaam was Blijer Bellefleuren.

woensdag 20 september: Blija Haakt aan, en haakt mee aan De Grootste Gehaakte Deken van de Wereld.
┬ب ┬ب ┬ب

Haken verbindt mensen met elkaar. Met die gedachte ontstond het initiatief De Grootste Gehaakte Deken van de Wereld. De deken wordt gepresenteerd in 2018, in het jaar dat Leeuwarden-Fryslân de culturele hoofdstad van Europa is. Uiteindelijk moet dat leiden tot een plekje in het Guiness Book of Records. Daar staat het record nu op 8.000 dekens. De 2018-poging mikt op 10.000 dekens, die samen maar liefst 5 voetbalvelden bedekken. De dekens worden op de hoeken aan elkaar gekoppeld tot één hele grote deken. Na 2018 gaan de dekens naar goede doelen die ze weer uitdelen aan diegenen die een warme deken nodig hebben.

Woensdag 20 september zijn ook de vrouwen uit Blije begonnen met deze actie.
In het MFA meldden zich ruim twintig enthousiaste haaksters om zogenaamde 'granny squares' van 10 x 10 cm te haken.
De Blijer deken moet zo'n 140 x 200 cm worden. Dat zijn 280 vierkantjes in een deken. Dus nog even doorwerken!

Tot 13 december wordt er nog om de 14 dagen gehaakt op woensdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur.

 

Veel foto's en kranteknipsels over Blije en omgeving, verzameld door de in 2017 overleden Mw. Banga-Verbeek.

Wie helpt deze te bekijken en te onderzoeken waar, waarover en wanneer deze gemaakt zijn?


kijk hier voor meer info

   
   
De nieuwe (goedgekeurde) statuten van Vereniging Dorpsbelangen Blije e.o.
Verslag augustus 2017 Dorpsbelang Blije e.o

23 september: Nationale Burendag in  de Taniastrjitte

In het kader van de Nationale Burendag was er onder andere in de Taniastrjitte volop actie met de buren.
Het groen werd ontdaan van onkruid, er was een gezamelijk koffie moment, de kinderen konden spelen op het luchtkasteel en puzzelen en bouwen met de grote blokken. De ouderen maakten onder andere fraaie en handige opklapbare tafels.
Deze zullen ook gebruikt gaan worden bij de afsluitende barbeque.

Aan deze actie werd meegedaan door de meeste buren en was weer eens een moment om lekker samen in het straatje te passen.