De inwoners van Blija
zijn Blijaers, Blijers of Blijsters.
De oude schimp- of scheldnaam was Blijer Bellefleuren

Blije, met zo'n 900 inwoners, is een gemoedelijk terpdorp met een beschermd dorpsgezicht. Van verre valt de gerestaureerde Nicolaaskerk uit de 13e eeuw op. Alhoewel Blije een dorp met historie is, heeft de tijd hier zeker niet stilgestaan.
De gemeenschapszin is erg groot.
Blije is een dorp vol ontwikkelingen en met een rijk en bloeiend verenigingsleven.

Verslag Dorpsbelangen juni 2017:  o.a. 'bezoekers aantal site blija.nu blijft groeien'
Foto's over de voetbalclinic bij vv-Blija Foto's van 'Grote Ballen' dag bij vv- Blija
De makers van deze site werden Bellefleuren
Informatiebord Dorpsbelangen geplaatst bij afslag Louwerterdyk/Wittewei

Op de afslag naar Blije via de Wittewei heeft Dorpsbelangen Blije e.o. een bord geplaatst waar binnenkort informatie op te vinden is over activiteiten in Blije.

Op het bord zal, net als het infobord in Ferwert, gewerkt worden met grote losse letters zodat verkeer op de 'grote weg' snel kan zien wat er te doen is in ons dorp.


Informatie voor het bord kan doorgegeven worden aan het bestuur van Dorpsbelangen Blije e.o.

Op deze plek stond al een infobord geplaatst door de Gemeente, met een plattegrond en wat reclame. Maar daar is een streep door getrokken, een lamp hangt al meer dan een jaar dwars voor de plattegrond.

Als de eerste informatie op het bord verschijnt zullen we daar zeker een fotootje van plaatsen op deze site.

 

 

 

(Foto's o.a. Dorpsbelangen)