Blije of Blija, met zo'n 900 inwoners, is een gemoedelijk terpdorp aan de Waddenkust, in het Noorden van Friesland.
Alhoewel Blije een dorp met veel historie is, heeft de tijd hier zeker niet stilgestaan.
De gemeenschapszin is erg groot.
Blije is een dorp vol jonge inwoners en met veel ontwikkelingen en een rijk en bloeiend verenigingsleven.
De inwoners van Blija worden Blijaers, Blijers of Blijsters genoemd.
De oude schimp- of scheldnaam was Blijer Bellefleuren.
     

Dinsdag 21 september heeft de Blijer school-jeugd van basisschool de Ikker Blije weer wat schoner gemaakt in het kader van de Himmelwike 2021.

In samenwerking met OMRIN werd in het hele dorp en op het schoolplein zwerfvuil opgeprikt, gepakt en verzameld in grote zakken.


Zo is Blije weer een beetje schoner en de jeugd meer bewust van de rotzooi die op straten en bermen achtergelaten wordt! Mooi toch!

          

    

 
Klik op de buttons