Nu in heel MFA:
 
 

Blije of Blija, met zo'n 900 inwoners, is een gemoedelijk terpdorp in het Noorden van Friesland met een beschermd dorpsgezicht.
Van verre valt de gerestaureerde Nicolaaskerk uit de 13e eeuw op.
Alhoewel Blije een dorp met historie is, heeft de tijd hier zeker niet stilgestaan.
De gemeenschapszin is erg groot.
Blije is een dorp vol jonge inwoners en met veel ontwikkelingen en een rijk en bloeiend verenigingsleven.
De inwoners van Blija worden Blijaers, Blijers of Blijsters genoemd.
De oude schimp- of scheldnaam was Blijer Bellefleuren.

Kaatsen 2018, foto's van het kaatsen in Blije

16 juli: Ook de gehaakte dekens uit Blije worden onderdeel van grootste Deken ter wereld

13 juli hebben de Blije haaksters Marie-Louise en Tine ook meegeholpen de in Blije gehaakte dekens onderdeel te laten worden in de grootste deken ter wereld!

Tienduizend-achthonderentwintig dekentjes, 30.000 vierkante meter op het gras, 2 miljoen lapjes uit 50 landen van de wereld werden In park Vijversburg te Tytsjerk op het grote veld aan elkaar gemaakt met sateprikkers om zo de grootste gehaakte lappendeken op aarde te maken.

Met een totaal van Tienduizend-achthonderentwintig dekentjes van 140 bij 2 meter, waaronder die in Blije gemaakte, wordt deze monsterdeken zeker opgenomen in het Guiness Book of Records.

Na de publieke presentatie zullen de dekens worden verspreid over organisaties die zich bezighouden met goede doelen. Dat kan bijvoorbeeld het Leger des Heils zijn of Artsen Zonder Grenzen.

  

 

Weinig mensen weten dat een groot deel van de bijna duizend terpen die ooit in Fryslân stonden, zijn afgegraven om met de ‘klaai’ van die terpen de veen- en zandgrond in armere gebieden te verrijken. Kanalen werden gegraven, spoorlijntjes aangelegd etc. De hele actie was een enorme operatie die je nauwelijks in de geschiedenisboeken terugvindt. Om deze geschiedenis uit de vergetelheid te halen, wordt onderzocht waar de klaai is gebleven en willen we uit alle streken symbolisch ‘klaai werom’.

Het dorp Blije bouwt aan de Terp fan de Takomst. In het najaar van Leeuwarden-Fryslán 2018, vraagt dit dorp aan alle dorpen en boeren uit het Noorden een schepje/ kruiwagentje van de verdwenen klaai weer terug te brengen naar Blije. Met deze grond wordt de voet gelegd van de Terp fan de Takomst, een veilige, nieuwe ontmoetingsplek buitendijks. De terugkeer van de klaai wordt op een , gedenkwaardige manier omlijst.
:‹We wolle us klaai werom is een eendaagse activiteit die bijzondere aandacht vestigt op de geschiedenis van het Friese landschap.