Nu in heel MFA:
 

Blije of Blija, met zo'n 900 inwoners, is een gemoedelijk terpdorp in het Noorden van Friesland met een beschermd dorpsgezicht.
Van verre valt de gerestaureerde Nicolaaskerk uit de 13e eeuw op.
Alhoewel Blije een dorp met historie is, heeft de tijd hier zeker niet stilgestaan.
De gemeenschapszin is erg groot.
Blije is een dorp vol jonge inwoners en met veel ontwikkelingen en een rijk en bloeiend verenigingsleven.
De inwoners van Blija worden Blijaers, Blijers of Blijsters genoemd.
De oude schimp- of scheldnaam was Blijer Bellefleuren.

 


Beelden van de slotdag voor de jeugd van vv-Blija
Hoofdsportveld vanaf 4 juni drie weken niet gebruiken!
Kaatsen 2018, informatie en het schema voor Blije
Het verslag van de Ledenvergadering  van 13 april 2018
Verslagen bestuur Ver. Dorpsbelangen Blije e.o., juni 2018
Uitbetaling obligaties MFA (kijk hier voor de nummers)

vrijdag 22 juni, kaatsen: Douwe van der Weij jeugdpartij

Winnaars:

Welpen:
1e Pieter Veldema en Jurre Folkertsma
2e Pieter Hoogland en
      Wytse Tjalling vd Wal


Pupillen/jeugd meisjes

1e Femmy Douma en Laura vd Meer
2e Rixte Borger en Hilleke van Sinderen

Pupillen/jeugd jongens

1e Karst Hoekstra en Wesley Koopmans
2e Fenna Borger en Dylan vd Heide