De inwoners van Blija
zijn Blijaers, Blijers of Blijsters.
De oude schimp- of scheldnaam was Blijer Bellefleuren

Lees hier over de Ledenvergadering en de (concept) notulen
van Vereniging Dorpsbelangen Blije e.o. op 28 april 2017
en de vergadering van 19 mei over de formele goedkeuring Statuten
Verslag
Notulen 28-4
Notulen 19-5
26 mei 2017: Agnes Ferwerda , jeugdpartij kaatsen
     

Vrijdagmiddag werd onder een lekker zonnetje de Agnes Ferwerda kaatspartij voor de jeugd gehouden.

Er was veel publiek, ouders en andere familie, op afgekomen en de vele deelnemers van jong tot iets ouder gingen er fanatiek tegenaan.


Soms waren de regels niet allemaal duidelijk maar onder leiding van de vrijwilligers ging het allemaal prima.

 

En de winnaars zijn:
     

- Kabouters:
1e: Elske van der Weij
2e: Redmer Douma
3e: Hanna Baukje Santhuizen

- Welpen:
1e: Marjanne Douma & Pieter Hoogland
2e: Anna Nynke Kooistra & Arjen Fokke Santhuizen

- Pupillen/Schooljeugd meisjes:
1e: Femmy Douma & Nieske van der Weij
2e: Thea Buruma & Fenna Borger

- Pupillen/Schooljeugd jongens:
1e: Jeffrey Drost & Haico Drost
2e: Hylke Drost & Dijon Beintema
3e: Karst Hoekstra & Bhodi Miedema

Blije, met zo'n 900 inwoners, is een gemoedelijk terpdorp met een beschermd dorpsgezicht. Van verre valt de gerestaureerde Nicolaaskerk uit de 13e eeuw op. Alhoewel Blije een dorp met historie is, heeft de tijd hier zeker niet stilgestaan.
De gemeenschapszin is erg groot.
Blije is een dorp vol ontwikkelingen en met een rijk en bloeiend verenigingsleven.

 
De makers van deze site werden Bellefleuren