Blije of Blija, met zo'n 900 inwoners, is een gemoedelijk terpdorp in het Noorden van Friesland met een beschermd dorpsgezicht.
Van verre valt de gerestaureerde Nicolaaskerk uit de 13e eeuw op.
Alhoewel Blije een dorp met historie is, heeft de tijd hier zeker niet stilgestaan.
De gemeenschapszin is erg groot.
Blije is een dorp vol jonge inwoners en met veel ontwikkelingen en een rijk en bloeiend verenigingsleven.
De inwoners van Blija worden Blijaers, Blijers of Blijsters genoemd.
De oude schimp- of scheldnaam was Blijer Bellefleuren.


De afvalkalender 2018 staat nu op de site
Artikel over de Terp van de toekomst met Harry Feenstra en Joop Mulder
Uitzending Omrop Fryslân 'Romte' over o.a. 'Terp Buitendyks
De nieuwe (goedgekeurde) statuten van Vereniging Dorpsbelangen Blije e.o.

4 januari 2018, Kerstvakantie instuif

     

4 januari 2018

Voor de basisschool kinderen uit Blije, Ferwert en Reitsum was er in het MFA Fjildsicht een Kerst-vakantie instuif.

De kinderen konden lekker spelen klauteren en ballen in de gymzaal, en sneeuwpopjes knutselen en nog veel meer leuke dingen versieren.

Deze instuif was georganiseerd door:

* Ferwerderadiel yn beweging
* Heksie Peksie
* Activiteitencommissie Blija

'even lekker bewegen na de       feestdagen!'