Blije of Blija, met zo'n 900 inwoners, is een gemoedelijk terpdorp in het Noorden van Friesland met een beschermd dorpsgezicht.
Van verre valt de gerestaureerde Nicolaaskerk uit de 13e eeuw op.
Alhoewel Blije een dorp met historie is, heeft de tijd hier zeker niet stilgestaan.
De gemeenschapszin is erg groot.
Blije is een dorp vol jonge inwoners en met veel ontwikkelingen en een rijk en bloeiend verenigingsleven.
De inwoners van Blija worden Blijaers, Blijers of Blijsters genoemd.
De oude schimp- of scheldnaam was Blijer Bellefleuren.

 

Veel foto's en kranteknipsels over Blije en omgeving, verzameld door de in 2017 overleden Mw. Banga-Verbeek.

Wie helpt deze te bekijken en te onderzoeken waar, waarover en wanneer deze gemaakt zijn?

25 oktober 19.30 uur is een eerste bijeenkomst in het MFA om de foto's en knipsels te bekijken en te bedenken wat en hoe we deze gaan gebruiken.

kijk hier voor meer info

     
10 oktober 2017
Toen was het er eindelijk, Blije kreeg z'n 'Blijer bier-Oktoberfest' .


De meeste bezoekers kwamen in een Beierse outfit en genoten van de grote pullen bier. Met de muziek van de sfeermaker Sander Metz werd het een feest waar menige Beierse jaloers op zou worden.

De grote tent op het plein voor het MFA was al vroeg lekker vol gevuld met Blijers die er zin in hadden; swingen, walsen en met z'n allen 'van-links-naar-rechts-van- voor-naar-achter', of proberen een gesprek te voeren of gewoon te kijken naar de vrolijk dansende meute.

Een feest wat om een herhaling vraagt, de lederhosen en de (mini)dirndl jurken kunnen weer een jaartje de kast in.

De nieuwe (goedgekeurde) statuten van Vereniging Dorpsbelangen Blije e.o.
Verslag september 2017 Dorpsbelang Blije e.o