Blije of Blija, met zo'n 900 inwoners, is een gemoedelijk terpdorp in het Noorden van Friesland met een beschermd dorpsgezicht.
Van verre valt de gerestaureerde Nicolaaskerk uit de 13e eeuw op.
Alhoewel Blije een dorp met historie is, heeft de tijd hier zeker niet stilgestaan.
De gemeenschapszin is erg groot.
Blije is een dorp vol jonge inwoners en met veel ontwikkelingen en een rijk en bloeiend verenigingsleven.
De inwoners van Blija worden Blijaers, Blijers of Blijsters genoemd.
De oude schimp- of scheldnaam was Blijer Bellefleuren.

25 november 2017  
De aankomst van Sinterklaas in Blije
Sinterklaas gaat naar M.F.A. Fjildsicht om daar feest te vieren met de kinderen t/m 8 jaar
Sinterklaas neemt ook een kijkje bij Heksie Peksie waar de grotere kinderen
Bingo spelen met de grotere kinderen...
Uitzending Omrop Fryslân 'Romte' over o.a. 'Terp Buitendyks
De nieuwe (goedgekeurde) statuten van Vereniging Dorpsbelangen Blije e.o.
Verslag November 2017 Dorpsbelang Blije e.o