Blije of Blija, met zo'n 900 inwoners, is een gemoedelijk terpdorp in het Noorden van Friesland met een beschermd dorpsgezicht.
Van verre valt de gerestaureerde Nicolaaskerk uit de 13e eeuw op.
Alhoewel Blije een dorp met historie is, heeft de tijd hier zeker niet stilgestaan.
De gemeenschapszin is erg groot.
Blije is een dorp vol jonge inwoners en met veel ontwikkelingen en een rijk en bloeiend verenigingsleven.
De inwoners van Blija worden Blijaers, Blijers of Blijsters genoemd.
De oude schimp- of scheldnaam was Blijer Bellefleuren.

Heel veel krantenknipsels, verslagen en foto's over Blije en omstreken....
     

Bij het overlijden van Mw. Banga- Verbeek (die woonde aan de Heskamperweg) heeft haar familie heel veel albums en krantenknipsels afgegeven bij de webbeheerders van 'blija.nu'.
Over alles in en om Blija heeft zij veel bewaard, van verslagen over de 'bedijkingtrace waddengebied' tot berichten over dorpsfeesten, verslagen van Dorpsbelangen, krantenberichten over bekende Blijers, enzovoort.
Wie wil helpen dit alles te inventariseren en vooral te dateren.
Binnenkort willen wij dit alles showen in het MFA, wie wil hier aan meewerken en zo een stuk historie van onze omgeving vastleggen?

Bel of mail even met Bruno of Maria, 0519-562288, webbeheer@blija.nu