Blije of Blija, met zo'n 900 inwoners, is een gemoedelijk terpdorp in het Noorden van Friesland met een beschermd dorpsgezicht.
Van verre valt de gerestaureerde Nicolaaskerk uit de 13e eeuw op.
Alhoewel Blije een dorp met historie is, heeft de tijd hier zeker niet stilgestaan.
De gemeenschapszin is erg groot.
Blije is een dorp vol jonge inwoners en met veel ontwikkelingen en een rijk en bloeiend verenigingsleven.
De inwoners van Blija worden Blijaers, Blijers of Blijsters genoemd.
De oude schimp- of scheldnaam was Blijer Bellefleuren.

Donderdagmiddag 13 juli waren Ruud Reutelingsperger  en Joop Mulder in Blije om de plannen voor de 'Terp fan de Takomst' verder toe te lichten en de Blijers te vragen naar hun visie op het plan.
Door de late bekendmaking van de bijeenkomst was er weinig aanloop maar de plannenmakers (en de in Blije vakantie houdende familie) en de bestuursleden van Dorpsbelang konden toch nog wat brainstormen met een aantal inwoners.
Ook omrop Fryslan was aanwezig om opnamen te maken voor een reportage over de projekten, deze zal later dit jaar uitgezonden worden.
De datum dat begonnen kan worden met het projekt zal na 15 juli 2018 zijn, na het broedseizoen.
Binnenkort zal een advies- en werkgroep bijeen gezocht worden die het projekt technies kan voorbereiden.
Verslag Dorpsbelangen juli 2017: nieuwe coördinator van de Gemeente