Blije of Blija, met zo'n 900 inwoners, is een gemoedelijk terpdorp in het Noorden van Friesland met een beschermd dorpsgezicht.
Van verre valt de gerestaureerde Nicolaaskerk uit de 13e eeuw op.
Alhoewel Blije een dorp met historie is, heeft de tijd hier zeker niet stilgestaan.
De gemeenschapszin is erg groot.
Blije is een dorp vol jonge inwoners en met veel ontwikkelingen en een rijk en bloeiend verenigingsleven.
De inwoners van Blija worden Blijaers, Blijers of Blijsters genoemd.
De oude schimp- of scheldnaam was Blijer Bellefleuren.

 

 


LC over Sence of Place en de stand van zaken van de plannen voor kunstwerken op het wad
Uitzending Omrop Fryslân 'Romte' over o.a. 'Terp Buitendyks
jaarlijkse ledenvergadering Dorpsbelangen. Datum verplaatst naar 13 april!
Verslagen bestuur Ver. Dorpsbelangen Blije e.o., maart 2018
Uitbetaling obligaties MFA (kijk hier voor de nummers)

10 maart: Blije wordt getest op haar kennis in de pubquiz 2018!

Zaterdag 10 maart was het weer zover!
In een volle zaal van het MFA werd weer de Pubquiz Blije gehouden.

In 80 vragen, gesteld door de quizmasters Binne en Gerlof, werd de algemene kennis van de Blijers onderzocht.
Met 15 teams van zes deelnemers werd getest wat men wist over sport, spel, Nederland, enz.


Met ernstige, verbaasde en soms ironisch lachende gezichten lieten de deelnemers vaak blijken dat niet op alle vragen door een ieder een passend antwoord was te geven!

De uitslag was;
Op de le plaats Team Ypie
2e plaats Team De omkes en de tantes
3e plaats Team De túke moekes

 

     

10 maart: Het MFA wordt weer schoon, in het kader van NL-Doet...
     

Het MFA is weer brandschoon.
Jaarlijks wordt in het kader van het initiatief NL-Doet, Fjildsicht weer als nieuw.

De vrijwilligers en gebruikers van  het MFA werkten in de miezerige regen door om met het jaarlijkse groot-onderhoud het pand weer in een goede staat te brengen.

Schilderwerk werd schoongemaakt, heggen gesnoeid, bestrating gerepareerd en daken schoongemaakt, enz.

We kunnen nu zeker weer trots zijn op het Blijer super dorpshuis.