Nu in heel MFA:
 

Blije of Blija, met zo'n 900 inwoners, is een gemoedelijk terpdorp in het Noorden van Friesland met een beschermd dorpsgezicht.
Van verre valt de gerestaureerde Nicolaaskerk uit de 13e eeuw op.
Alhoewel Blije een dorp met historie is, heeft de tijd hier zeker niet stilgestaan.
De gemeenschapszin is erg groot.
Blije is een dorp vol jonge inwoners en met veel ontwikkelingen en een rijk en bloeiend verenigingsleven.
De inwoners van Blija worden Blijaers, Blijers of Blijsters genoemd.
De oude schimp- of scheldnaam was Blijer Bellefleuren.

 Kaatsen 2018, informatie en het schema voor Blije
Het verslag en de beelden van de Ledenvergadering  van 13 april 2018
Verslagen bestuur Ver. Dorpsbelangen Blije e.o., maart 2018
Uitbetaling obligaties MFA (kijk hier voor de nummers)


Froukje van Sinderen - van der Weij Belllefleur 2018!

     

De Bellefleur van 2018 is ons aller bekende Froukje van Sinderen (en een beetje natuurlijk ook haar man Peter).
Voorzitter Postmus had een lange lijst met activiteiten waar Froukje bij betrokken is. Agendabeheer en vrijwilliger van de MFA, secretaris vv-Blija, de bijna onpasseerbare centrum-verdediger van het vrouwen elftal, collectante en nog veel meer bezigheden waar Froukje aan meewerkt.
De zeer verbaasde Froukje mocht als eerste Bellefleur een straatnaambord met haar naam in ontvangst nemen.
Ook mocht zij als eerste haar naam bovenaan toevoegen aan de wall of fame, het Belllefleurenbord in de hal van de MFA.