De inwoners van Blija
zijn Blijaers, Blijers of Blijsters.
De oude schimp- of scheldnaam was Blijer Bellefleuren

Bestuur Activiteitencommissie Blije

Voorzitter:

Albert en Haakje Santhuizen
(duo-functie)

Bestuursleden:

Annet Tjepkema

Gelske Drost

Janneke Koopmans

Pieter Marten Hoekstra

Klasina Veldema

Ronald Dijk

 

Secretaris:

Jantina Eelkema
Voorstraat 33
0519 5616 35

 

Penningmeester:

Lutzen Steegstra
Farrebuorren 9
06 518 96 009

e-Mail:
Facebook activiteiten commissie: