Voorzitter:

Albert en Haakje Santhuizen
(duo-functie)

Bestuursleden:


Klasina Veldema


Janke Raap

Ronald Dijk


Pieter Marten Hoekstra


Janneke Koopmans


Jan Johannes Drost

Secretaris:

Gelske Drost
Hoofdstraat 32

Penningmeester:

Lutzen Steegstra
Farrebuorren 9
06 518 96 009

 
e-Mail: ac-blije@blija.nu  
 
Facebook activiteiten commissie: