De inwoners van Blija
zijn Blijaers, Blijers of Blijsters.
De oude schimp- of scheldnaam was Blijer Bellefleuren

De activiteiten-commissie organiseert verschillende activiteiten in het dorp.
Vaste terugkomende onderdelen zijn onder andere het tweejaarlijkse dorpsfeest en de aankomst van Sinterklaas. Maar ook de incidentele activiteiten zoals viswedstrijden voor de jeugd, Sint Maarten lampionoptocht, Kerstversieringen, enz. worden door de commissie georganiseerd. De commissie bestaat uit vrijwilligers uit het dorp. Maar de commissie staat zeker ook open voor ideeën van de bewoners van Blije. U kunt deze ideeën ook doorgeven via het formulier op deze site. De commissie is per e-Mail te bereiken via het e-Mail adres:
ac-blije@blija.nu

Blije, een dorp dat bruist van activiteiten!

Dorpsfeest 2016
Dorpsfeest 2014
Kijk voor de andere activiteiten op de pagina 'foto'