Ledenvergadering vereniging Dorpsbelang Blije e.o., 28 april 2017

Daarna was het tijd voor uitleg van de stand der zaken van de diverse plannen die spelen. Marie-Louise Meuris gaf een overzicht van hoe het gaat met het plan 'Historisch Ommetje', een opzet om een een wandeling uit te zetten van de terp in Hogebeintum tot de terp van de toekomst:

Tjitske Andringa deed verslag over de plannen voor de 'Terp Buitendijks/Terp van de toekomst'.

Oud Oeral baas Joop Mulder deed een boekje open over onder andere de plannen om de klei van de afgegraven terpen terug te vragen om hier een nieuwe terp van de toekomst mee op te bouwen.

Ruud Reutelingsperger van de kunstenaarsgroep Observatorium uit Rotterdam gaf op een inspirerende wijze een indruk over hoe zij de Terp van de toekomst kunnen vormgeven.
Hun uitgangspunt is dat zij samen met de inwoners van Blije dit willen realiseren.

 

Op de ledenvergadering van 19 mei werd de statutenwijziging goedgekeurd door de aanwezige leden en werden de nieuwe statuten van kracht.

Deze ledenvergadering stond in het teken van allerlei (wilde) plannen en initiatieven voor en rond Blije. De formele punten werden zonder veel problemen afgehandeld, de financële verslagen goedgekeurd en de diverse plannen aangenomen. Alleen zal er een extra ledenvergadering nodig zijn om de Statuten wijzigingen formeel in werking te laten treden. Na deze formaliteiten werden de nieuwe Bellefleuren benoemd. Grote schrik, voor de webbeheerders van deze site, Bruno de Klerk en Maria den Dulk zijn tot hun grote verbazing de nieuwe Bellefleuren.
De financiële man van o.a. het MFA, Johannes Douwes werd op gepaste wijze bedankt voor het vele werk dat hij voor ons dorp gedaan heeft. De opkomst voor deze vergadering was weer zeer groot, hiermee blijkt Blije een betrokken gemeenschap te zijn.
Ook Omrop Fryslân was aanwezig met een filmploeg.