De inwoners van Blija
zijn Blijaers, Blijers of Blijsters.
De oude schimp- of scheldnaam was Blijer Bellefleuren

Functie: Naam: Adres (Blije): Telefoon e-Mail:
Voorzitter Dorpsbelang Blije e.o.
Gerrit Postmus
Stationswei 47
0519-561571
Secretaris Dorpsbelang Blije e.o.
Tjitske Andringa
de Hoarnen 4 Holwerd
06-10505045
Voorzitter Activiteitencommissie
Albert en Haakje Santhuizen
Secretaris Activiteitencommissie
Gelske Drost
Voorzitter MFA Fjildsicht
Rob de Lau
Secretaris MFA Fjildsicht
Auke Vellema
Beheer MFA Fjildsicht
Froukje van Sinderen
0643452733