Voorzitter D.B.


Gerrit Postmus
Stationswei 47
0519-561571
Secretaris


Tjitske Andringa
de Hoarnen 4 Holwerd
06-10505045
Penningmeester


Yvonne Ferwerda
Unemastrjitte 39
0519- 841880
 
Lid


Joke de Jong
Aebingaloane 6
06-81984465
Lid


Hinke Kroes
de Terp 10
06- 48 60 90 64

Lid

Marie- Louise Meuris
Hoofdstraat 24
0519-561933

U kunt contact opnemen met Dorpsbelang via het algemene e-Mail adres: dorpsbelang@blija.nu

ROOSTER VAN AFTREDEN BESTUUR OP BASIS VAN DE GEWIJZIGDE STATUTEN
NAAM FUNCTIE BENOEMD  HERBENOEMING   FORMEEL EINDE    GEKOZEN EINDE
Gerrit Postmus voorzitter apr-12 apr-16 apr-20  
Tjitske Andringa secretaris apr-13 apr-17 apr-21  
Yvonne Ferwerda penningmeester apr-15 apr-19 apr-23  
Joke de Jong lid apr-13 apr-17 apr-21 apr-19
Hinke Kroes lid apr-14 apr-18 apr-22  
Marie-Louise Meuris lid apr-16 apr-20 apr-24