Verslag Ledenvergadering 28 april 2017
Voorstel Statutenwijzigingen vereniging Blije e.o. (vervolgvergadering 19 mei)
Notulen ledenvergadering 2016
Agenda vergadering 2017
Voorstel project 'het ommetje', verbinding Hogebeintum ~ Blije