Werkgroep 'Historisch Ommetje' geeft een impressie van haar plannen

Op de ledenvergadering van Dorpsbelangen Blije e.o. gaf Marie- Louise Meuris namens de werkgroep Historisch Ommetje een kijkje in de plannen die zij hebben met de Historische wandeling, van de Terp te Hegebeintum naar de (toekomstige) terp van de toekomst buitendijks.
Door middel van duidelijke 'landmarks' willen zij de route aangeven die leiden langs de historische plekken in Blije en omgeving.
Niet alleen de beeldbepalende panden zoals Harsta Hoeve, Station Blija en het plein met café, maar ook langs plekken als het Wad en de buitendijkse plaatsen met de dobbe's enz. willen zij onder de aandacht brengen.

Hiernaast een presentatie zoals die bekeken kon worden op de vergadering.