Privacy Policy

Vereniging Dorpsbelang Blije eo hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy Policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Vereniging Dorpsbelang Blije eo houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

Als Vereniging Dorpsbelang Blije eo zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy Policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens, vermeld op deze website.

Op deze site, blija.nu worden geen persoonsgegevens bewaard of gebruikt, anders dan de openbare gegevens zoals namen van bestuurders van de diverse besturen.
Op gebruikte foto's rusten de algemene copyrights en rechten, en foto's mogen niet gebruikt worden voor publiciteit e.d. zonder toestemming van de makers. Foto's worden alleen gemaakt bij openbare gebeurtenissen, maar er kan zeker rekening gehouden worden met uw privacy of andere belangen, om geen foto's te gebruiken, laat dit even weten aan Otofoto.