De vereniging Dorpsbelangen Blije e.o. is opgericht in 1978.
De vereniging heeft ten doel het bevorderen van de belangen van het dorp Blija en de naaste omgeving en van haar inwoners.

Zij tracht dit doel te bereiken door:

* Het behartigen van de belangen van het dorp Blija en de naaste omgeving en van haar bewoners bij het gemeente-bestuur van Ferwerderadiel en andere overheidsinstanties.

* Door het stimuleren of zelf ontplooien van activiteiten die de leefbaarheid en belangen van het dorp Blija bevorderen.

* Door alle andere wettige middelen die aan het doel bevorderlijk zijn.

De vereniging neemt bij de uitoefening van haar doelstelling een neutraal karakter in.

   
   
december 2018: dorpsvlag Dorpsbelangen

De folder van de wandel- en fietsroute
van historische terp naar terp van de toekomst
Klik op de plaat voor de folder...

 


Vereniging Dorpsbelangen Blije en omstreken