Een keer per jaar organiseert het bestuur een gezellige avond met een hapje en drankje voor de vele vrijwilligers van MFA Fjildsicht.

De vrijwilligers hebben inmiddels een uitnodiging ontvangen.

Opgave bij: Auke Vellema
06-13460285

auke.vellema@gmail.com