Uitvoeren van klusjes om het gebouw weer schoon en fris te krijgen.

Indien mogelijk: trappen, ladders, emmer en 'ramenlappersspullen' meenemen.

Meehelpen?

Jaap Wieb Eelkema 06-23356378 jw.eelkema@gmail.com