De inwoners van Blija
zijn Blijaers, Blijers of Blijsters.
De oude schimp- of scheldnaam was Blijer Bellefleuren

Gebruik van ruimte in het MFA

Agendabeheer, reservering en bespreken catering:
Froukje van Sinderen tel 06 43 45 27 33