Het bestuur van het MFA bestaat uit:

Gerlof Miedema voorzitter 06- 228 100 07 grutsk@gmail.com

Auke Vellema

secretaris 0519-562203 auke.vellema@gmail.com
Jaap Wieb Eelkema penningmeester 06- 233 563 78 jw.eelkema@gmail.com
Johannes Bakker lid 0519-561868 j.bakker616@upcmail.nl
Fedde de Graaf lid 0519-561974 fedde.degraaf@planet.nl
Tjalling Holwerda lid 0519-562084 tjalling54@ziggo.nl