De inwoners van Blija
zijn Blijaers, Blijers of Blijsters.
De oude schimp- of scheldnaam was Blijer Bellefleuren

Het bestuur van het MFA bestaat uit:

Rob de Lau voorzitter

Auke Vellema

secretaris
Jaap Wieb Eelkema penningmeester
Johannes Bakker lid
Gerlof Miedema lid
Fedde de Graaf lid
Tjalling Holwerda lid
Verslag van de activiteiten in 2014