De inwoners van Blija
zijn Blijaers, Blijers of Blijsters.
De oude schimp- of scheldnaam was Blijer Bellefleuren

Foto's van activiteiten in MFA Fjildsicht

Handwerken op donderdag Met de muziek mee om het MFA te openen
Koersbal op dinsdag Officele opening 31-8-2013
    Rondleiding in het nieuwe pand
    Ook de jeugd was betrokken bij de opening
    Het MFA is een prima plek voor iedereen