X volgorde X Obligatie nummer Trekking uit te betalen obligaties 21 februari 2020
1 17 26 132 51 279 76 371

     

2 19 27 140 52 280 77 376
3 20 28 148 53 281 78 378
4 22 29 151 54 282 79 384
5 23 30 156 55 286 80 391
6 24 31 161 56 288 81 393
7 29 32 162 57 290 82 402
8 30 33 177 58 293 83 403
9 37 34 202 59 307 84 405
10 62 35 204 60 313 85 406
11 67 36 213 61 315 86 414
12 77 37 223 62 317 87 420
13 79 38 228 63 320 88 438
14 90 39 241 64 323 89 443
15 91 40 244 65 330 90 446 Op deze tweede trekkingsavond werden weer 100 nummers van obligaties (blind) getrokken die in deze ronde afgelost kunnen worden door het bestuur van MFA Fjildsicht.
De Penningmeester Auke Vellema werd voor deze klus bijgestaan door de oud- penningmeester Jaap Wieb Eelkema.

Als u nog een obligatie heeft met een nummer zoals hiernaast vermeld kunt u deze ter uitbetaling inleveren bij:

Auke Vellema, Penningmeester MFA Fjildsicht
Klaphornewei 16, 9171 LH Blije
06-13460285. e-mail:  auke.vellema@gmail.com

U levert bij hem het obligatiebewijs/obligatiebewijzen in samen met het juiste IBAN bankrekeningnummer.

16 93 41 245 66 333 91 449
17 96 42 251 67 336 92 454
18 106 43 255 68 337 93 455
19 111 44 258 69 339 94 459
20 112 45 259 70 343 95 466
21 115 46 262 71 349 96 470
22 116 47 263 72 350 97 478
23 120 48 268 73 352 98 480
24 123 49 274 74 354 99 485
25 126 50 275 75 367 100 490
Indien u de obligaties kwijt bent, dan kunt u bij Auke Vellema per e-mail uw obligatienummers opvragen.

Aflosbaar gestelde obligaties, welke 2 jaar na datum waarop zij betaalbaar zijn niet ter aflossing zijn aangeboden,zijn verjaard ten voordele van de Stichting MFA Blije.