Agenda
Berichten over activiteiten, plannen of andere zaken voor de agenda kunt u sturen naar agenda@blija.nu

om de maandag
Bridge elke tweede maandag van de maand, 'smiddags in MFA Fjildsicht
om de dinsdag 14:30
Koersbal voor 55plussers een keer in de veertien dagen in MFA Fjildsicht
woensdag om de 14 dagen Oefenen zangkoor 'de Trochstappers' in MFA Fjildsicht
elke woensdag 20:00
Aerobics in MFA Fjildsicht
om de donderdag 14:30
Handwerken in MFA Fjildsicht
elke donderdag 19:30
Biljartclub in café de Driesprong
1e zaterdag v.d. maand DOE-dag bij atelier Kleine-lijn
elke zaterdag 10:00-17:00 in de maanden juni, juli en augustus 2018: Vlasroute Follow the Bleu Line
ma wo vr 10:30
Spreekuur huisartsenpraktijk Ferwerderadiel in MFA Fjildsicht
di do 11:00-12:00
Spreekuur huisartsenpraktijk Holwerd in MFA Fjildsicht
op afspraak
dinsdagmiddag in MFA
Fysio Ferwert, Riemke, Wilma, Yvette en Hilde 0518-411459
op afspraak
Fysiotherapiepraktijk Bodde Bouma - Fysio Ferwert -
Verpleegkundige Ferwert -
in MFA Fjildsicht
Kijk hier voor de komende activiteiten van Blije Balans

april

wo 04 19:45 - 21:30 Oefenen zangkoor 'de Trochstappers' in MFA Fjildsicht
vr 06 20:00 uur Jaarvergadering van de Vereniging Dorpsbelang Blije e.o.
Gaat niet door! nu 13 april!
za 07 20:00 uur Vrijwilligersavond vv Blija
za 07 10:00-17:00 DOE-dag bij atelier Kleine-lijn
ma 09 20:30 uur Jaarvergadering van De Laatste Eer
di 10 14:30 uur Koersballen in MFA Fjildsicht
vr 13 20:00 uur Jaarvergadering van de Vereniging Dorpsbelang Blije e.o
wo 18 19:45 - 21:30 Oefenen zangkoor 'de Trochstappers' in MFA Fjildsicht
do 26 14:30 uur Handwerken in MFA
za 21 vanaf 10 uur Oud papier wordt opgehaald door Geref. Kerk De Haven Blije
vr 27 09:30 -12:00 Koningsdag vrijmarkt, op het plein voor MFA Fjildsicht
(bij slecht weer in MFA)
za 28 10:00-17:00 Noord-Friese Winkeltjesroute

mei

wo 02 19:45 - 21:30 uur Oefenen zangkoor 'de Trochstappers' in MFA Fjildsicht
za 05 10:00-17:00 uur DOE-dag bij atelier Kleine-lijn
wo 16 13.30 uur Kaatsen: Agnes Ferwerda Pedicure jeugd partij
wo 16 19:45 - 21:30 uur Oefenen zangkoor 'de Trochstappers' in MFA Fjildsicht
vr 18   Reisje 55+ Naar Sneek met de bus en dan met de boot zuid-west Friesland in
zo 20 13.00 uur kaatsen:Postmuspartij senioren (pearkekeatsen)
za 26 10:00-17:00 Noord-Friese Winkeltjesroute

Juni

Juni, Juli en Augustus: Vlasroute, 'Follow the Blue Line'  elke zaterdag van 10.00 - 17.00 uur
vr 01   Playbackshow
1,2,3   Dorpsfeest
za 02 10:00-17:00 DOE-dag bij atelier Kleine-lijn
za 9 13.00 uur kaatsen:Velderna - Verbeekpartij senioren
za 16 middag Uitje Gereformeerde Kerk naar AquaZoo
za 16 09:30 uur Ophalen oud papier vv-Blija
vr 22 16.30 uur kaatsen:Douwe v/d Wg jeugdpartij
za 30 10:00-17:00 Noord-Friese Winkeltjesroute

Juli

zo 01 13.00 uur kaatsen:Rabo bankpartij senioren
(Juni) Juli, Augustus: Vlasroute, 'Follow the Blue Line'  elke zaterdag van 10.00 - 17.00 uur
za 07 10.00 uur Kaatsen: KNKB welpen jongens A en 'B, meisjes d.e.l. + herkansing
za 07 10:00-17:00 DOE-dag bij atelier Kleine-lijn
vr 13 16.30 uur kaatsen: Mts. Jukema Veldema Vleespluimvee jeugdpartij
za 14 13.00 uur kaatsen; Federatie jeugd d.e.l.
za 21 vanaf 10 uur oud papier wordt opgehaald door Geref. Kerk De Haven Blije
za 28 13.00 uur kaatsen; Drost partij leden senioren
za 28 10:00-17:00 Noord-Friese Winkeltjesroute

Augustus

t/m 25 Augustus: Vlasroute, 'Follow the Blue Line'  elke zaterdag van 10.00 - 17.00 uur
za 04 10:00-17:00 DOE-dag bij atelier Kleine-lijn
za 04   Spectaculaire autocross (NAC)  
za 25 10.00 uur kaatsen: Drost Timmerwerken strjittekeatsen jeugd
za 25 14.00 uur kaatsen: Slagerij Schreiber strjittekeatsen senioren
za 25 10:00-17:00 Noord-Friese Winkeltjesroute

September

za 01 10:00-17:00 DOE-dag bij atelier Kleine-lijn
zo 02 12.30 uur kaatsen; Miehoor ouder-kind partij (besloten)
za 15   We wolle ús klaai werom: Klei wordt met kruiwagens van Hegebeintum naar de Terp fan de Takomst bij Blije gereden.
za 15 09.30 uur Ophalen oud papier vv-Blija
za 29 10:00-17:00 Noord-Friese Winkeltjesroute

oktober

za 06 10:00-17:00 DOE-dag bij atelier Kleine-lijn
za 20 vanaf 10 uur Oud papier wordt opgehaald door Geref. Kerk De Haven Blije
za 27 10:00-17:00 Noord-Friese Winkeltjesroute

November

za 03 10:00-17:00 DOE-dag bij atelier Kleine-lijn
za 24 10:00-17:00 Noord-Friese Winkeltjesroute
wo 18   Verkiezingen Nieuwe Gemeenteraad Noord-West Friesland

December

za 01 10:00-17:00 r DOE-dag bij atelier Kleine-lijn
za 15 09:30 uur Ophalen oud papier vv-Blija