Op de ledenvergadering van ver. Dorpsbelangen Blije e.o. op 4 april 2019 vonden er een aantal wisselingen plaats in het bestuur van de vereniging. Een drietal zittende bestuurleden nam afscheid en er werden twee nieuw leden benoemd.
Afscheid werd genomen van de zittende bestuursleden:
Joke de Jong, Hinke Kroes en
Penningmeester Yvonne Ferwerda
Als nieuwe bestuurleden werden benoemd:
Sake van der Veen en Kevin van Doeveren
(beide oudleden werkgroep gaswinning)