2 september 2017: Blijer kampioenschap eigooien op het Plein.

     

De winnaars van het eigooien 2017 zijn:

Bij de jeugd (helaas geen foto's beschikbaar)

Eerste prijs:
Ente Veldstra & Esse van der Meer
(18 meter)

Tweede prijs:
Hilleke van Sinderen & Fenna Borger

Derde prijs:
Femke Santhuizen & Froukje van der Weij

Bij de Dames:

Eerste prijs:
Marrit Veldema & Linda Veldema (24 meter)

Tweede prijs:
Anouk Douma & Ypie van Sinderen

Derde prijs:
Sjoukje Holwerda & Janneke van Sinderen

Bij de Heren:
(na enige discussie over de (on)partijdigheid van de jury)

Eerste prijs:
Johannes de Graaf & Johan Douma (27 meter)

Tweede prijs:
Jarich Holwerda & Teake Fennema

Derde prijs:
Hylke de Graaf & Pieter Marten Hoekstra

De poging om het record van Johan Douma en Johannes de Graaf uit 2015 te breken mislukte, zij blijven dus de recordhouders van de verste afstand van 45 meter.
Naar de foto's van de dames...
Naar de foto's van de heren, deel 1...
Naar de foto's van de heren, deel 2...