Heel veel krantenknipsels, verslagen en foto's over Blije en omstreken....
     

Bij het overlijden van Mw. Banga- Verbeek (die woonde aan de Heskamperweg) heeft haar familie heel veel albums en krantenknipsels afgegeven bij de webbeheerders van 'blija.nu'.
Over alles in en om Blija heeft zij veel bewaard, van verslagen over de 'bedijkingtrace waddengebied' tot berichten over dorpsfeesten, verslagen van Dorpsbelangen, krantenberichten over bekende Blijers, enzovoort.
Wie wil helpen dit alles te inventariseren en vooral te dateren.
Binnenkort willen wij dit alles showen in het MFA, wie wil hier aan meewerken en zo een stuk historie van onze omgeving vastleggen?


25 oktober 0m 19.30 uur is er een eerste bijeenkomst in het MFA om de foto's en knipsels te bekijken en te bedenken wat we hiermee gaan doen.
U kunt zich hier nog altijd voor opgeven.

Bel of mail even met Bruno of Maria, 0519-562288, webbeheer@blija.nu