18 november:
Laatste optreden Slystappers
Zaterdagavond was in Blije het laatste optreden van shantykoor De Slykstappers uit Blije. In de zaal van Fjildsicht bracht het shantykoor nog een keer het repertoire van de afgelopen 21 jaar.
Hoogtepunten waren optredens tijdens de manifestatie Sail 2000 in Amsterdam, en afgelopen ruim twintig jaar presenteerde het koor zich in tal van dorpshuizen, feesttenten en verzorgingshuizen.

Er kwamen drie CD's uit: 'De Slykstappers', 'Stoarm' en 'Achter de Seedyk'.

De afgelopen maanden werd tevergeefs een oproep gedaan om nog weer nieuwe leden te krijgen maar nam het bestuur toch de beslissing om er een punt achter te zetten.