Zaterdag 22 september 2018: Luchtfoto maken van de contouren van de Terp van de toekomst

Deze zaterdag werd, door middel van een drone, een luchtfoto gemaakt van de contouren van de toekomstige terp buitendijks.

Een aantal Blijers verzamelden zich op de zeedijk en vormden een cirkel in de vorm en de maat en de plaats van de terp.

De luchtfoto zal gebruikt worden bij toekomstige publicaties over de terp Buitendijks.

Helaas kon er door de slechte weersomstandigheden geen drone gebruikt worden en dus geen luchtfoto gemaakt worden!