Hoe gaan wij om met uw privacy?
Agenda, (financiele) verslagen, notulen en andere agendastukken van de vergadering
van 13 april 2018
Notulen en verslag van de vergadering
Benoeming Bellefleur 2018 en onthulling nieuw Bellefleurenbord in de hal van MFA
Presentatie Léon: De Landmarks/windvanen voor het project van Terp naar Terp (PDF)
Sense of Place: Terp fan de Takomst, We wolle us klaai werom