2 mei 2018; Postmuspartij senioren, Pearkekeatsen

     

Zondag 20 mei was de eerste kaatspartij voor senioren.
Onder een lekker warm zonnetje en onder veel publieke belangstelling werd er weer enthousiast en met een behoorlijk fanatisme gespeeld op vele velden.

Ook de Agnes Ferwerda Pedicure jeugdpartij, die eigenlijk ingepland stond voor woensdag 16 mei, werd vandaag gespeeld door de ouder jeugd.

 

Winnaars bij de jeugd:
Winnaars Postmus Pearkekeatsen