PROJECT: Leven onder aan de dijk

                                          10 november tot en met 30 november in Blije.

Beste bewoners van Blije,

Hierbij een informatieblad over wat de organisatie van Sense of Place graag samen met u in Blije wil organiseren. In November brengen we in Blije het leven langs de waddenkust in beeld voor een breder publiek. Dit doen we in overleg met het dorpsbelang Blije. We hebben eerste gesprekken gevoerd en afspraken gemaakt met o.a. het Dorpsbelang. Deze flyer is vooral bedoeld om u alvast op de hoogte te brengen van het voorlopige programma, waar wij u graag bij willen betrekken.

Wat gaan we, samen met mensen uit het dorp, in Blije organiseren tussen 9 en 30 November?

1. Meerdere kleine exposities in het dorp
Een 'schuurtjes' route met ca. 9 a 10 exposities op diverse locaties in Blije. Deze locaties zijn bij de mensen thuis, bv in de schuur, maar ook de kerk doet mee, de dorpskroeg en Kleine Lijn. Deze exposities vertellen allemaal een verhaal over het leven onder aan de dijk. Zo heeft architect Alex van de Beld een presentatie van diverse maquettes. Bruno Doedens met een film Dancing with Nature, over zijn Waddenprojecten gericht op landschapswaarden en ontwikkeling. Maar ook het thema 'We wolle us klaai werom' komt aan bod. Waar rondom Blije stonden de terpen. Waar zijn ze gebleven? Hoe bouwen we de terp fan de Takomst? Het lijkt ons leuk om tijdens deze 3 weken dat de schuurtjes route door Blije loopt op zaterdag 10 november en 24 november een rondleiding te organiseren langs alle exposities waarbij een gids (ambassadeur) uit het dorp de bezoekers meeneemt langs alle 'schuren'.

2. Drie thema middagen die er in grote lijn als volgt gaan uitzien

Thema 1: Over de ontwikkeling van het landschap. (titel wordt nog aangepast) Datum: Nog onder voorbehoud, waarschijnlijk zaterdagmiddag 10 november Een lezing van Adriaan Geuze over landschapsontwikkeling en landschapsarchitectuur in het kustgebied Wadden. Aansluitend een twee gesprek met Joop Mulder en gesprek met de zaal.

Thema 2. Leven onder aan de dijk.
Datum: woensdag 21 november, 15.00 - 18.00 uur.
Over de sociaal, maatschappelijke impact en de relatie van mensen met de kust. Met o.a. Jouke van Dijk (Waddenacademie), Sjak Papma (namens de dorpen over programma vitale waddenkust), Tjikske Andringa (dorpsbelang Blije) en Max van Gils (vanuit de Waddengemeenten over de gebiedsagenda Waddenkust).

Thema 3. Bildtstars en Eigenheimers over het klimaat.
Datum: woensdag 28 november, 15.00 -18.00 uur. Een gesprek met boeren en buitenlui over klimaatverandering en de gevolgen daarvan voor hun bedrijven en de landelijke en natuurlijke omgeving. In samenwerking met Programma Rijke Waddenzee. Met o.a. dhr. Titian Oterdoom en Tineke de Vries (LTO Noord en Potatoe Valley).

3. Evenement Wy wolle us klaai werom
Datum: 17 november. Evenement/route van terp naar terp in samenwerking met de commissie dorpsbelang Blije. Er wordt nog volop gewerkt aan het programma, maar dit is wat er in grote lijnen nu staat.

13.00 uur: start in Hegebeintum
14.00 uur: aankomst Blije voor koffie
14.30 uur: door naar de dijk
15.30 uur: aankomst dijk met symbolische handeling
16.00 uur: terug naar dorp
16.30 uur: aankomst dorp café
17.30 uur: Waddenstampot
18.30 uur: start muziek en feest

Vragen aan u
1. wie wil er helpen met bv klei ophalen, aardappels, aardappelkistjes etc. we hebben vrijwilligers nodig die de handen uit de mouwen willen steken.
2. wie wil er ambassadeur/ gids zijn van de schuurtjes route, mee met mensen op bepaalde dagen, iets kunnen vertellen?
3. wie heeft er materialen? aardappelen, klei, kistjes, expositiewanden?

Wilt u helpen, heeft u nog een locatie beschikbaar voor de expositie of heeft u ideeën of aanvulling voor bv de drie genoemde thema's dan kunt u mailen naar info@sense-of-place.eu
U bent meer dan welkom om deel te nemen aan 'Leven onderaan de dijk'.
Meer informatie over de organisatie is te vinden op: www.sense-of-place.eu