Geld route 'van Terp naar Terp' is binnen!

Goed nieuws over de financiering van de Route Van Terp naar Terp!
Zowel de NAM als het VSB-fonds kenden de afgelopen week elk de aangevraagde € 7.500 toe.
Met het al eerder ontvangen subsidiebedrag ad € 12.707 van het Iepen Mienskip Fûns is daarmee het volledig benodigde bedrag binnen.

De Route Van Terp naar Terp betreft een historische route van de (hoogste) terp van Hegebeintum naar de buitendijkse Terp fan de Takomst bij Blije.
Een 9-tal palen markeren de route, elk met een goudkleurige windvaan in top en op leeshoogte een informatiebord. De windvanen hebben telkens een andere afbeelding die aansluit op de geschiedenis van de verschillende locaties langs de route.
Het doel is om cultuur- en natuur-minnende bezoekers versteld te laten staan en kennis te laten nemen van het prachtige, oorspronkelijke gebied aan deze kant van de Waddenzee.
En de inwoners van Blije weer hun trots gezicht op de Waddenkust terug te geven.

Nu het benodigde geld binnen is, is de Werkgroep Van Terp naar Terp (bestaande uit Tjitske Andringa, Taeke Fennema, Mient Holwerda en Marie-Louise Meuris), samen met kunstenaar Léon van Kuijk uit Birdaard,  begonnen met het definitief bepalen van de route en de locaties, de symboliek en bijbehorende teksten van de landmarks. Want het doel is duidelijk: de bewegwijzering van de Route Van Terp tot Terp is klaar op het moment dat het evenement We wolle us klaai weerom plaatsvindt (september 2018). Werkgroep en kunstenaar kunnen dit alles niet zonder de inbreng van de inwoners van Blije en Hegebeintum! Komt daarom allen naar de informatie-avond op woensdagavond 14 februari om 20.00 uur in het MFA-gebouw van Blije. En denk mee over de locaties en de symbolen die daarbij horen. De koffie staat klaar!