Brochure (boekje) Brochure (printbaar) Zienswijze (boekje) Zienswijze (printbaar)

19 februari 2019: Verslag van indienen Zienswijze aan Ministerie van EZK
Zienswijze waddenvereniging en verslag van bezoek aan Tweedekamer commisie AZK
Kijk voor ( Oudere) informatie en verslagen hier: