Na twee avonden voorlichting over glasvezel aansluiten in Blije e.o. blijkt dat er nog vele misverstanden zijn over wie, wat, hoe en wanneer er glasvezel beschikbaar komt in onze omgeving.
Na de op 21 juni gegeven voorlichting door DFM en Glasvezel buitenaf, en de voorlichting van Kabelnoord op 26 juni werd het er niet duidelijker op.
Wel is duidelijk dat er verschil is in de aanbiedingen en werkwijze van beide aanbieders; Kabelnoord wil/moet zich vooral richten op de zogenaamde witte aansluitingen (buitengebied via vooral KPN), DFM wil alle inwoners, binnen- en buitengebied tegelijk aansluiten.
Om een beetje meer informatie te geven over alles wat gezegd is op de voorlichtings-avonden hebben een aantal leden van Dorpsbelang aangegeven zich beschikbaar te houden om u verder in te lichten zodat u een keuze kunt maken of u aangesloten wilt worden op glasvezel en via wie!
U kunt contact opnemen via onderstaande knop....

DFM en Glasvezel Buitenaf verlengd periode voor aanmelding glasvezel aansluiten tot 16 september!
Ja, ik wil graag hulp over het kiezen van glasvezel in onze omgeving
Vergelijking DFM en Kabelnoord, de verschillen op een rijtje...
Beknopt verslag voorlichtings-avond DFM (De Fryske Mienskip) en GlasvezelBuitenaf, 21 juni 2019
Beknopt verslag voorlichtings-avond KabelNoord, 26 juni 2019
Meer informatie over de deelnemende aanbieders van pakketten en keuzehulp
 
Diverse kranten artikelen en ingezonden brieven uit de Leeuwarder Courant over glasvezel
Kabelnoord haakt a in De Fryske Marren
KabelNoord haakt ook in Sudwest Fryslan
Heel De Fryske Marren straks aangesloten op glasvezel


Ook in de rest van Friesland is de aanbiedingen van Glasvezel door de verschillende partijen volop in discussie.
Hieronder een aantal ingezonden stukken uit de Leeuwarder Courant

LC 27 juni 2019 Strijd om glasvezel is schaamteloos

De glasvezeltechniek is een noodzaak voor de toekomst, ook in het Friese buitengebied. Het is daarom van groot belang dat de aanleg van glasvezel doortastend wordt aangepakt. Dat de aanbieders nu over elkaar heen buitelen is te gek voor woorden.Ik maak mij maar zelden kwaad, maar nu is echt het randje bereikt. In welke bananenrepubliek woon ik - het is om je dood te schamen.
Ik struikel over de stapels folders van allerlei bedrijven waarvan ik nog nooit heb gehoord, die mij willen overtuigen dan we aan de glasvezel moeten. En dan nog dreigen ook dat we minimaal een percentage moeten behalen, want dan kunnen ze pas aan de slag.
Wat een kolder. Glasvezel aanleggen is een must. Niet iets dat je van het moment moet laten afhangen van wie dat nu wel of niet nodig vindt voor zijn woning. Nee, elk huis moet aangesloten worden op glasvezel. Daar hebben wij wat aan in Fryslán.
We hebben al jaren te maken met vergrijzing en leegloop uit de provincie en moeten er alles aan doen om dit tegen te gaan. Wat draagt glasvezel daar aan bij? Heel veel.
Zo wordt het vestigingsklimaat een stuk aantrekkelijker en kun je bedrijven zich overal laten vestigen, je kunt zorg uitvoeren op afstand, je kunt je patiënten volgen op afstand, met de robotisering van het boerenbedrijf kun je gemakkelijker op afstand onderhoud en preventief onderhoud doen, je kunt veel apparaten die onderhoud nodig hebben aansluiten op het internet om veel eerder problemen te detecteren.
Zo kan ik nog wel veel meer opnoemen, maar kort gezegd: glasvezel is noodzaak nu en in de toekomst. Het is een stuk infrastructuur waar onze bestuurders bij betrokken moeten zijn om dit in goede banen te leiden.
Het kan dus niet zo zijn dat, door de situatie die nu is ontstaan met meerdere aanbieders, dit project geen doorgang vindt.
En wat gebeurt er nu als een glasvezelleverancier 40 procent aanmeldingen heeft en de andere 3o procent?
Laat er een sterke leider opstaan die zegt: 'Stop deze flauwekul. We gaan glasvezel aanleggen en elk huis in Fryslán krijgt een aansluiting. We gaan de provincie in twee of drie delen opsplitsen en een aanbesteding doen zodat er meerdere aanbieders van glasvezel kunnen meedoen.'
Eenmaal aangelegd kunnen de providers het vastrecht inhouden en dit afdragen aan de kabelleveranciers. De provincie moet garant staan voor eventuele tekorten. Ik denk dat de leveranciers veel geld kunnen besparen op de huidige marketingkosten en dat het voor de bevolking een stuk duidelijker wordt. Dan wordt het zeker dat we glasvezel krijgen en kunnen we weer trots zijn op Fryslán.

Rein Hoogland is inwoner van Bantega

LC 21 juni 2019: Glasvezel: Kosten, kansen en keuzes.
Er wordt veel geschreven over glasvezel in onze provincie. Artikelen die in onze beleving onduidelijkheid scheppen. Terwijl de inwoners van onze gemeente De Fryske Marren juist duidelijkheid nodig hebben, zodat iedereen zelf een afgewogen beslissing kan maken.
Volgens ons zijn de feiten als volgt.
De provincie heeft Kabel-noord een financiering verstrekt juist vanwege de samenwerking met het burgerinitiatief DFMop-Glas. 'Aansluiten bij de lokale bevolking' zoals de provincie het noemde.
Na het winnen van de tender heeft Kabelnoord besloten niet met DFMopGlas verder samen te werken en alleen de adressen buiten de bebouwde kom aan te sluiten. Hiermee sluiten ze de adressen binnen de bebouwde kom uit en negeren ze de behoefte om de hele provincie van glasvezel te voorzien.
Het is de gemeente De Fryske Marren geweest die haar nek heeft uitgestoken voor DFMop-Glas, door ze een miljoenenlening voor aanleg binnen de bebouwde kom ter beschikking te stellen. En, na de vreemde move van Kabelnoord, ze te adviseren in gesprek te gaan met Glasvezel Buitenaf. Glasvezel Buitenaf financiert zelfstandig, zonder ondersteuning van de provincie.
De combinatie Glasvezel Buitenaf / DFMopGlas wil juist wel de hele provincie voorzien van glasvezel. Binnen en buiten de bebouwde kom, koop- en huurwoningen, industrieterreinen, dorpshuizen, zorginstellin-gen, huisartsen, sportverenigingen etcetera. En dit is ook keihard nodig om onze provincie, gemeente en dorpen digitaal aan te sluiten op wat nodig is, een volwaardige digitale verbinding voor alle inwoners.
De kans dat glasvezel doorgaat is bij Kabelnoord (6o procent deelname) kleiner dan bij DFMopGlas (5o procent buiten de bebouwde kom en 35 procent binnen de bebouwde kom).
Aansluiten buiten de bebouwde kom is bij Kabelnoord duurder (1800 euro eenmalig of 15 euro per maand) dan bij Glasvezel Buitenaf (1600 euro eenmalig of 12,78 euro per maand).
De drijfveer bij Kabelnoord is resultaatgedreven, aldus wethouder en aandeelhouder Theo Berends. Natuurlijk is de combinatie DFMopGlas/Glasvezel Buitenaf ook resultaatgedreven. Uiteindelijk moeten de rekeningen wel betaald worden. Daarnaast is DFMopGlas een cooperatie, met de aangesloten inwoners als leden. De grote drijfveer is de lokale so17:dariteit.
Nu kiezen voor Kabelnoord betekent een financieel duurdere keuze, een kleinere kans op doorgaan en kiezen voor het uitsluiten van het overgrote deel van onze inwoners en organisaties. Dit voorkomt u door te kiezen voor DFMopGlas / Glasvezel Buitenaf.

DURK DURKSZ, WATZE MONSMA, inwoners Vegelinsoord
LC 27 juni 2019: Taak voor provincie in glasvezelstrijd
Het wordt hoog tijd dat de provincie ingrijpt in de strijd om welke partij de glasvezelkabel in het (witte) buitengebied mag aanleggen. De twee, of misschien inmiddels wel drie partijen gaan rollebollend over straat om de concessie te bemachtigen over hoofden van de onwetende burgers heen.
Inmiddels worden door de diverse partijen informatieavonden georganiseerd waarbij men de klanten al modder gooiend probeert te lokken. We horen radio- en tv-spotjes en krijgen dagelijks bergen folders en andere informatie van deze partijen en hun providers, zodat we door de bomen het bos niet meer zien. Er zijn mensen die deze papieren meteen weggooien. Heel vervelend voor de bui-tengebiedbewoners die ook graag snel internet willen.
Het probleem is dat 6o procent van de aansluitingen in het buitengebied zich moet aanmelden voordat het leggen van de glasvezelkabel doorgaat. Voor de ene partij een eis van de provincie en voor de andere (een marktpartij met buitenlands geld) moet het leggen van de kabel financieel uit kunnen. Begin juli moet men zich aangemeld hebben.
Nu zal de provincie zich verschuilen achter de marktwer king en dat soort onzin, maar nagenoeg al onze nutsvoorzieningen zijn in handen van enkele partijen zoals Liander voor ons stroom- en gasnetwerk, Vitens voor de waterleiding, KPN voor het telefoonnetwerk. Hiervoor is de burger ook niet gevraagd om te beslissen wie deze leidingen moest aanleggen en is men ook niet voor de keuze gesteld voor wie wat aanleggen moest. Dat heeft de overheid beslist.
Ik kom tot dit schrijven omdat de strijd om de kabelconcessie zover gaat dat het tot tweespalt leidt in onze samenleving. Midlum (het dorp waar ik woon) heeft dit weekend dorpsfeest gehad. Toen ik op het kaatsveld kwam - wat ook feestterrein is zag ik tot mijn grote verbazing een spandoek van 'de Fryske mienskip op glas' hangen. Bij navraag bleek dat ze nota bene het dorpsfeest sponsorden. Van alle andere sponsoren geen teken te bekennen.
Schande, dat deze partijen zo met de samenleving omgaan. Provincie, grijp in, want anders is de kans groot dat er geen snel internet komt in het buitengebied. En bepaal zelf wie de kabel gaat aanleggen, belast de burger niet met deze onzin.

WIM KROON Midlum
LC 27 juni 2019: Vreemde solidariteit

In een ingezonden stuk over glasvezel in De Fryske Marren (LC 21 juni) van Durk Durksz en Watze Monsma zaten een paar storende fouten, die ik graag wil rechtzetten.
Om te beginnen is het niet zo dat Kabelnoord ineens besloten heeft om alleen de witte percelen aan te leggen: onze financiering was van meet af aan alleen bedoeld voor de witte percelen buiten de bebouwde kom. Wij hadden geen financiële mogelijkheden om alle grijze percelen in het buitengebied en de kernen ook mee te nemen. Grijze percelen zouden in het project worden opgepakt door DFMop-Glas en daarom was er een (overigens niet door Kabelnoord opgezegde) samenwerking.
Alleen bleek dat DFMopGlas de financiering ook niet rond kreeg. Men was afhankelijk van overheden. DFMopGlas kreeg alleen geld toegezegd van de gemeenten De Fryske Marren, Sudwest-Fryslán en Ooststellingwerf. De provincie heeft een pilot gefinancierd en ging daarna niet verder met DFMopGlas.
DFMopGlas kon daarom vanwege geldgebrek niet met Kabelnoord mee in de aanleg. De uitzondering is Ooststellingwerf. Daar lift DFMopGlas mee met de aanleg door Kabelnoord, mogelijk gemaakt door de lening van de gemeente. Dat was ook ons beeld voor de andere gemeenten waar DFMopGlas wel over voldoende financiering zou be schikken. Maar het liep anders.
Vanwege de geldnood is DFMopGlas in zee gegaan met Glasvezel Buitenaf, een bedrijf van private investeerders. Door deze investeerders heeft Glasvezel Buitenaf het geld van de provincie niet nodig en dat wordt door hen als een voordeel uitgelegd. Maar is dat ook zo? De provincie vraagt een bescheiden rendement. Van de Zweden die achter Glasvezel Buitenaf zitten, is bekend dat zij een winstmarge maken van twee tot drie keer hun investering.
Dat realiseren ze door de boel op te poetsen en voor veel geld te verkopen. En dat vele geld moet worden opgebracht door de mensen die in het buitengebied voor hun verbindingen geen alternatief hebben. Die gaan dus twee tot drie keer hun (toch al dure) aansluiting betalen.
Durksz en Monsma hebben het over solidariteit tussen wit en grijs; dat is mooi. Maar ik zie een cooperatie die voor een beperkte groep glasvezel wil realiseren, een groep die bovendien al grotendeels beschikt over een redelijk goede coaxver-binding. En deze aanleg wordt mogelijk gemaakt door de bewoners in het buitengebied flink extra te laten betalen, een groep die bovendien al jarenlang een slechte verbinding heeft. Vreemde vorm van solidariteit.

NIEK GEELHOED Kabel noord

LC 21 juni 2019:  Kies glêshelder
Runom yn Stidwest-Fryslán binne op it stuit ynformaasjejtinen oer glêsfezel. Wy roppe alle ynwenners, andernimmers en bestjoeren fan ynstánsjes op nei sa'n jan ta te gean. Benammen de minsken dy't tinke: 'Mar ik ha al ynternet'.
Omdat der yn 'e takomst hieltyd mear ynformaasje fia ynternet giet, wurdt 'de lijn' folle trager. Dêrom wurdt fluch ynternet fia glêsfezel Ummisber foar kontakt mei oerheid, underwiis, soarchynstellingen, leveranciers, jo wurk en sa fierder.
Fluch ynternet wurdt de kommende jierren benammen fan belang foar de leefberens fan us 89 kearnen en grut agrarysk butengebiet. Oer net al te lange tiid meitsje bygelyks skoallen, doarpshuzen, boeren, leanbedriuwen, midden- en lytsbedriuw, tsjerken, fabriken en sportfoarsjennings der tankber gebruk fan.
Fluch ynternet is goed foar in dynamysk, takomstbestindich Sudwest-Fryslán en wa wit foar in folgjende yndustriële revoltusje. Dus, lit jo ynformearje by ien fan de ynfojunen en kies glêshelder.

Sicco Rypma. Blauhus