12 juli: kaatsen, Mts. Jukema Veldema Vleespluimvee jeugdpartij  
     

kijk hier voor de prijswinnaars: