Kijk hier voor de foto's van de open dag 25 juni 2020

Hernieuwde ontmoeting in de herberg van Blije

In het hart van het dorp Blije aan de Hoofdstraat 3 bevindt zich de oude herberg Veldzicht.

Deze herberg is gebouwd in 1885 en is een Rijksmonument.
Het oorspronkelijke woonhuis (Hoofdstraat 1) op de hoek van de Hoofdstraat en de Voorstraat is ooit bij het café getrokken en diende tot voor kort als zijzaal. Het voormalige woonhuis op nummer 1 dateert uit de 18de eeuw.


De herberg met zijzaal staat al enige tijd leeg. Stichting DBF is op zoek naar een oplossing voor de leegstand van dit rijksmonumentale pand aan het dorpsplein. De laatste jaren hebben verschillende uitbaters de herberg als café geëxploiteerd.
Het commercieel exploiteren van dit pand als kroeg bleek echter niet haalbaar.
DBF wil de leegstand van het pand aan Hoofdstraat 1 oplossen door het af te splitsen en er een afzonderlijke woning in te realiseren.


Voor nummer 3 is DBF op zoek naar een duurzame exploitatie. Sinds het pand leeg staat krijgt DBF regelmatig de vraag vanuit verenigingen of ze er gebruik van mogen maken. DBF stelt het pand dan ter beschikking. Het plan is daarom om het pand te splitsen in een (boven)woonruimte en een ontmoetingsruimte voor het dorp (beneden). Gedacht kan worden aan dorpsherberg, huiskamercafé, feestjes, koken, samen eten, enz. Op deze manier kan de eeuwenoude ontmoetingsfunctie voor het dorp in ere worden hersteld.

Dit sluit goed aan bij allerlei positieve ontwikkelingen in de omgeving.

Denk bijvoorbeeld aan de nieuwe wandel- en fietsroute Van Oude Terp naar Terp fan de Takomst, Atelier Kleine-Lijn, camping De Blijer Wadden, de plannen voor Holwerd aan Zee.

Zo kan een heropening van Hoofdstraat 3 een bijdrage leveren aan het toerisme in de regio.
Passerende fietsers zouden er op zijn minst terecht moeten kunnen voor een kop koffie met appelgebak.

Stichting DBF is, in samenspraak met de Vereniging Dorpsbelang Blije e.o., op zoek naar enthousiaste dorpsbewoner(s) die inspirerende ideeën hebben en de uitdaging willen aangaan.
Voor de huur van de ontmoetingsruimte wordt een bedrag gevraagd
(€ 400-€ 500 per maand) passend bij de functie.

Het pand kan dan structureel worden ingezet voor allerlei dorpsactiviteiten. Heeft u interesse?
Stuur dan een brief met uw plan naar Stichting DBF, bij voorkeur per mail naar hijma@stichtingdbf.nl voor 15 juni 2020.
De brieven zullen worden beoordeeld en in overleg met het bestuur van Dorpsbelang Blije zullen gegadigden uitgenodigd worden om hun plannen toe te lichten aan DBF
.
Zoals gezegd wordt de verdieping van het pand ontwikkeld tot een zelfstandige woning.
De investeringen voor de woning worden gedekt uit de huuropbrengsten. Voor het realiseren van de nieuwe ontmoetingsruimte is DBF op zoek naar dekking.

DBF brengt hiervoor zelf het pand in.

Daarnaast wordt ondersteuning gevraagd bij Leader, het Iepen Mienskipfuns, de Gemeente en fondsen zoals Stichting DOEN.

Stichting DBF hoopt dat er door de realisatie van dit plan een nieuw hoofdstuk kan worden geschreven voor herberg Veldzicht.
Dit zou voor het pand èn Blije een prachtige oplossing zijn.

Door realisatie van dit initiatief blijft een rijks monumentaal pand bewaard wat een positieve bijdrage levert aan de ruimtelijke kwaliteit van het dorp. Tegelijkertijd wordt de sociale cohesie versterkt.

Stichting DBF
Gedempte Molenwijk 22B
8442 BG Heerenveen
0513-249000
hijma@stichtingdbf.nl