Glas door Gas: Blije krijgt glasvezel!

Beste inwoners,

Zoals u ongetwijfeld weet zijn de Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V.(NAM) en het bestuur van de Vereniging Dorpsbelang Blije e.o. al langere tijd met elkaar in gesprek over de activiteiten van de NAM bij Blije en de samenwerking die daaruit kan ontstaan.

Al eerder werd gesproken over een bijdrage van de NAM aan de realisatie van glasvezel voor het dorp en het bijbehorende buitengebied. Het heeft even geduurd, maar wij zijn verheugd u nu mee te kunnen delen dat NAM deze bijdrage inmiddels formeel heeft bevestigd.

De bijdrage van NAM wordt gedaan in de vorm van een financiële toekenning aan de Vereniging Dorpsbelang Blije e.o. voor de realisatie van dit project. Door middel van deze bijdrage wil NAM Blije mee laten delen in de resultaten van de huidige en toekomstige ontwikkeling van de gasvelden bij Blije Door de aanleg van dit glasvezelnetwerk wordt een duurzame bijdrage geleverd aan het versterken van de economie en de leefbaarheid van Blije en omgeving.

Hoe gaan we verder?

Dorpsbelang Blije, NAM en Kabelnoord zijn overeengekomen dat Kabelnoord een glasvezelnetwerk aanlegt als er voldoende animo is.
De afspraak is dat dit project doorgaat als er van de 391 geselecteerde adressen minimaal 130 adressen zich aanmelden voor een gratis glasvezelaansluiting van Kabelnoord.
Kabelnoord inventariseert de komende weken of er voldoende animo is voor de gratis glasvezelaansluiting.
Kabelnoord schrijft alle betrokkenen aan en legt uit hoe u zich kunt aanmelden voor de gratis glasvezelaansluiting.
Houd uw brievenbus in de gaten en meld u voor 11 november 2020 aan voor een gratis glasvezelaansluiting.
Zo komen we te weten of er voldoende animo is.


Gaat de aanleg door?

Dan informeren we u en organiseren we een informatieavond in het MFA zodat u vragen kunt stellen en meer informatie kunt krijgen over de mogelijkheden van glasvezel, het abonnement, de aansluiting, enz. De informatieavond staat op dit moment gepland voor november.

Uiteraard is deze planning afhankelijk van de ontwikkelingen rondom het corona-virus.

Klik hier voor een prinbare versie in PDF: