Dorpsbelangen Blije e.o. laat de straling van de telefoonmast meten
In Blije hebben we verschillende providers ter beschikking via de antenne-installatie achter ons MFA Fjildsicht. Daar maken KPN, T-Mobile en Vodafone gebruik van middels elektro-magnetische velden. Het gaat om 4G wat betekent de 4e generatie. Uit onderzoek blijkt dat deze velden energie bevatten en het lichaam kunnen opwarmen. Om onnodige opwarming te voorkomen, gelden er blootstellingslimieten. Deze limieten worden uitgedrukt in volt per meter en bepaald door wetenschappers in 1998 (ICNIRP) ten tijde van de grootschalige opkomst van de mobiele telefoon. Het dorpsbelang heeft contact gehad met het antennebureau in Groningen om de magnetische velden te laten meten van onze antenne-installatie. Een medewerker van het agentschap telecom heeft de meting verricht op 7 februari jl. Nabij de Sint-Nicolaaskerk is over een langere periode gemeten om een goed beeld te krijgen. De meting was in het bijzijn van bestuurslid Sake van der Veen. Het blootstellingslimiet is nog altijd vastgesteld op 28V/m. Het gemeten gemiddelde kwam uit op 0,30V/m en dat is 1% van het maximaal toelaatbare. De sterkte van het uitgezonden signaal van onze antenne is nu bekend en voor bezorgde bewoners onder ons hopelijk een geruststelling. Het volledige rapport komt de komende weken naar ons dorp. Voor vragen of informatie kunt u zich wenden tot:

www.antennebureau.nl


Op de foto ziet u de gebruikte meetapparatuur op locatie. 


   
Lees hier het volledige rapport