Plannen sloop en nieuwbouw Wierswei en Klaphornewei

De plannen voor de sloop- met vervangende nieuwbouw aan de Klaphornewei en Wierswei zijn in een nieuwe fase terecht gekomen.

Er is na overleg met alle partijen volledig draagvlak van de huidige bewoners en huurdersvereniging “de Bewonersraad” voor het verder uitwerken van de plannen.

In de komende periode zal dit leiden tot uithuizen van de zittende huurders en het aanvragen van een omgevingsvergunning voor de bouw van nieuwe woningen.
We zijn nu met de gemeente in overleg over de nieuwbouw die we daar willen plegen.
De architect is een voorlopig schetsontwerp aan het uitwerken.
In de komende maanden wordt dus overlegd met gemeente over het type woningen dat gebouwd gaat worden, voorstel voor kavelindeling, waarna we ook het vergunningsproces ingaan.
Met vriendelijke groet, 
Wonen Noordwest Friesland