Enquête woningbehoefte Blije

De werkgroep 'woonvisie Blije' heeft een enquête opgesteld om te peilen wat de woonwensen in Blije zijn.

De enquête bevat belangrijke vragen om de woningbehoefte in Blije in kaart te brengen. Met de ingevulde vragen uit de enquête kunnen we inventariseren of het huidige woningaanbod nog aansluit bij de woonwensen en inventariseren of er behoefte is aan nieuwbouw in Blije. En zo ja, voor welk type woningen dit het geval is en voor welke doelgroep. Ook wanneer u met betrekking tot dit onderwerp geen wensen heeft zouden we toch graag een reactie van u ontvangen. In november staat er een overleg gepland met de gemeente waarin de woonvisie en het woningbouwprogramma zullen worden besproken. De woonvisie 2020-2025 die door de gemeente is geschreven is voor iedereen te downloaden via: https://www.noardeast-fryslan.nl/woonvisie.

U kunt hier de enquête downloaden en eventueel uitprinten
U kunt ook hier de enquete digitaal invullen

U kunt het ingevulde formulier inleveren in de brievenbus van het dorpsbelang,
bij MFA 'Fjildsicht" staat, of bij een van de leden van de werkgroep woonvisie Blije
:
Jan de Jong, Dirk Kamma, Freddy Kingma, Wytze-Bavius de Boer, Jelma Holwerda-Douwes
Dorpsbelang Blije e.o.

Graag voorr 23 oktober 2020

Mocht u nog vragen hebben, neemt u dan contact met iemand van ons op.
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking en wij hopen op een goede respons!

Er mogen meerdere vragenlijsten per adres worden ingevuld. Bijvoorbeeld door ouders en hun kind(eren). Daarnaast kan iedereen die geInteresseerd is in een woning in Blije de vragenlijst invullen. Wonen bijvoorbeeld uw kinderen, vrienden en andere familieleden niet (meer) in Blije maar willen ze wel graag terugkomen: breng ze dan op de hoogte van deze vragenlijst!
Wij hechten waarde aan uw privacy. De vragenlijst is dan ook anoniem en wordt niet aan derden ter beschikking gesteld. De resultaten worden op hoofdlijnen met de gemeente besproken en op deze website vermeld.