Na het webinar komen wij naar u toe tijdens de Dijktour. U kunt dan op vier momenten binnen lopen op één van de locaties. Heeft u vragen of wilt u wat meer verduidelijking, dan bent u van harte welkom. Tijdens de Dijktour staan we op de volgende locaties:

Vrijdag 27 augustus, van 16.00 tot 20.00 uur: Holwerd
Zaterdag 28 augustus, van 10.00 tot 14.00 uur: Wierum
Vrijdag 3 september, van 16.00 tot 20.00 uur: Paesens - Moddergat
Zaterdag 4 september, van 10.00 tot 14.00 uur: Westhoek/Nieuwe Bildtzijl
Houd voor de exacte locaties onze website www.waddenzeekust.nl in de gaten.

We zitten hier aan de groene dijk. Ik zie zeker kansen. Probeer wat er nu is te behouden of te versterken. En doe dat dan ook met de zomerkaden. Ook voor de veiligheid van de dijk. Als we met iedereen goed samenwerken dan blijft de dijk sterk, behouden we de prachtige natuur, de veilige haven voor het vee en het unieke karakter voor de weidevogels.’

Wat hebben we tot nu toe gedaan?

Dijk versterkt, gebied verrijkt, randen verzacht
Op dit moment werken we aan een oplossing om de dijk tussen Koehool en Lauwersmeer te verbeteren. Het plan waarin we beschrijven welke oplossing dat is, noemen we het ‘integraal voorkeursalternatief’ (iVKA). Om dit plan te maken, hebben we verschillende onderzoeken uitgevoerd. Zo hebben we gekeken wat de kosten per oplossing zijn en welke gevolgen een oplossing heeft op bijvoorbeeld landbouw en natuur. Ook is onderzocht hoe duurzaam de oplossingen zijn. De komende tijd gebruiken we om per dijkvak een goed passende oplossing te kiezen.

Online in gesprek
In april hebben we voor alle inwoners en belangstellenden uit het gebied online informatiebijeenkomsten gehouden. De mogelijke oplossingen per dijkvak zijn hier aan bod gekomen. Ook is gesproken over de kansen die mogelijk meegenomen worden met de dijkverbetering. In kleinere groepen zijn we daarna in gesprek geweest.

Kijk voor meer informatie op de site Waddentour: