Aanbiedregels voor containers

Bied uw containers goed aan. Containers die niet goed worden aangeboden, worden niet geleegd. De grijparm van de huisvuilauto zit aan de rechterzijkant van de auto en pakt twee containers tegelijk op. Het is daarom heel belangrijk, dat de containers twee aan twee naast elkaar in een lange rij worden neergezet.

 • Zet uw container op de inzameldag tussen 06.00 en 07.00 uur op de aanbiedplaats. Doet u dit later, dan loopt u de kans dat de container niet wordt geleegd.
 • Zet de containers naast elkaar, in een rechte lijn op de stoep of op de rijbaan.
 • Zet de container met het handvat en de wielen van de rijbaan afgekeerd.
 • Afval dat naast of bovenop de container staat, wordt niet meegenomen.
 • Het deksel mag niet openstaan, dan kan de container niet worden geleegd.
 • Zorg dat uw container niet zwaarder is dan 70 kg.
 • Stamp het afval niet aan! Als het afval vast zit, kan de container niet volledig geleegd worden.
 • Doe het juiste afval in de juiste container; containers die afval bevatten dat er niet in hoort, worden niet geleegd!
 • Bouw- en sloopafval mag niet in de huisvuilcontainers!
 • Haal de container zo spoedig mogelijk na het legen binnen, in elk geval nog dezelfde dag voor 20.00 uur.
 • U mag iedere container slechts 1 keer per ledigingsronde aanbieden, dus eenmaal per 14 dagen.
 • Op de inzameldagen kunt u vanaf 07.00 uur niet parkeren in de parkeervakken of er tegenover
Gratis aanleveren

Grof huishoudelijk afval (niet zijnde bouw- & sloopafval), maai- & snoeiafval, elektrische & elektronische apparatuur, glas, papier & karton, kleding & textiel, klein chemisch afval, metalen, harde kunststoffen (niet zijnde bouw- & sloopafval), matrassen, olie & vetten (max. 25 liter), personenauto- & motorbanden zonder velg (max. 5 stuks), asbestplaten luchtdicht en dubbel in dik plastic verpakt (max. 35 rn2+ op vertoon van een gemeentelijk sloopmeldingsformulier).

Tegen betaling

Bouw- en sloopafval, vrachtauto- & tractoraccu's, pefsonenauto- & motorbanden met velg (max. 5 stuks), vrachtauto- & tractorbanden (max. 2 stuks), grond & zoden (alleen in Damw√°ld en max. 1 m'per jaar)

Let op
 • Bij een bezoek aan de milieustraat is legitimatie verplicht.
 • De milieustraat is niet toegankelijk voor tractoren en vrachtwagens.
  De milieustraat is alleen toegankelijk voor particulieren, niet voor bedrijven.
Milieustraat Ferwert Di.t/m vr. 13.00 -14.00 uur, za. 09.00 - 11.00 uur

 

afvalkalender 2021

 
 

Oud papier