MienskipsEnergiePlan

Op vrijdagavond 8 oktober ging de eerste aanzet voor de energietransitie Blije van start.

Samen met mensen van de Friese energie Federatie en inwoners uit Blije is er een opzet gemaakt om te komen tot een MienskipsEnergiePlan voor Blije.

Op deze avond zijn de eerste ideeën geboren voor een energievrij Blije.
Het doel van deze avond was om een plan op tafel te leggen die verder verwerkt zal worden door een landschapsarchitect.

Op vrijdagavond 29 oktober zal het plan gepresenteerd worden.

Dan zou ook de werkgroep Blije Energie opgestart kunnen worden.

Dorpsbelang Blije heet een ieder die interesse heeft in deze werkgroep en/of energiebesparing van harte welkom op:


29 oktober om 19.00 uur in het MFA!


Kijk voor de pagina voor uitleg Friese Milieu Federatie