Geachte netwerkbeheerders,

Op 4 maart 2021 stuurde u een brief over het groenonderhoud aan de H. Kroesstrjitte te Blija. U schrijft dat u
graag wilt dat de gemeente de inwoners beter informeert over de snoeiplannen en het groenbeheer. En u
vraagt waarom de bomen en struiken in uw straat zijn weggehaald. In deze brief geven we hierover een
uitleg

Wij gaan de communicatie over dit onderwerp verbeteren
U schrijft dat u niet (voldoende) bent geïnformeerd over het groenonderhoud in uw straat. Wij erkennen dat
de communicatie over dit onderwerp beter kan. Binnen onze organisatie zijn we aan het kijken hoe we dit
kunnen verbetereni-Als gemeente eh als-afdeling staan Wij altijd voor ideeën. Dat helpt ons-om de
werkzaamheden en de gevolgen daarvan voor de omgeving beter uit te leggen en toe te lichten. Wij gaan
daarover ook graag met u in gesprek.

De werkzaamheden aan de H. Kroesstrjitte waren nodig, vanwege achterstallig onderhoud.
Het onderhoud van het perceel was eerder niet in handen van de gemeente. Er is toen (te) weinig
onderhoud verricht aan het groen. Bovendien stonden er een aantal zieke bomen. Hierdoor ontstond er
schade aan omliggende hekwerken van de voetbalclub en gevaar door vallende takken. De takken kwamen
regelmatig op de voetbalvelden terecht. In overleg met de voetbalclub is er besloten om tot deze
werkzaamheden over te gaan.

We gaan graag met u in gesprek
Zoals wij eerder in deze brief schreven, gaan wij graag met u in gesprek. Als u dat wilt kunt u contact
opnemen met S.Tuinstra, via e-mail (info@noardeast-fryslan.nl) of te bellen naar 0519 29 88 88.