De Gemeentelijke afdeling groenbestrijding is op grote schaal bezig het groen in Blije te kappen.

Bomen worden omgezaagd, struiken waar jaren niets aan onderhoud is gedaan worden nu met wortel en al uit de grond gesloopt en bomen van meer dan 30 jaar oud gaan om!

Ook de vele vogels die in deze bomen zaten zijn nu weg, net zoals de vele andere dieren die gebruik maakten van de begroeing zijn verdwenen.

En dat alles zonder enige communicatie of overleg met de inwoners van Blije. Veel Blijers vragen zich af wat de Gemeente nu aan het doen is.

De beheerders van deze website hebben een boze brief naar de Gemeente opgesteld over deze kaalslag in ons dorp.

 

We zijn toch wel verrast dat we toch nog een reactie hebben gekregen van de Gemeente over onze brief over het kappen van groen in Blije!

We willen in juni ( als het Corona veilig is) graag in gesprek en zullen binnenkort een afspraak maken met Dhr. Tuistra. Wie ook in dit gesprek wil meedoen kan dit even aan ons laten weten via webbeheer@blija.nu
Kijk voor de brief onderaan deze pagina voor de link. kappen-2021-reactie-gemeente.html

 

de brief aan de Gemeenteraad en College van B&W:

 

Met verbazing en verbijstering zijn we de laatste weken geconfronteerd met een nogal rigoureus groenbeheer van uw Gemeenteambtenaren.
We hadden in het verleden wel eens gemeld dat de bomen aan o.a. de H. Kroesstrjitte misschien wel eens een beetje onderhoud nodig hadden na de zeer droge periode, maar de groenafdeling heeft het namelijk wel erg grondig aangepakt, alle bomen zijn nu tot de grond toe weggezaagd!
Ook de eindelijk een beetje dichte haag om het voetbalveld mocht het niet doen met een beetje onderhoud. Nee, die werd, op een paar struiken na ook met de grond gelijk gemaakt.

We hebben in het verleden ( midden 2019) contact opgenomen met de groenafdeling om een kleine strook gras, welke niet meer goed te maaien was met de grotere maaimachines, om te zetten in een bij- en vlindervriendelijke strook met daarvoor geschikte bloemen en plantjes. Er werd toen ook weinig of geen onderhoud aan het Blijer groen besteed. Pas nadat we ook geklaagd hadden bij uw Raad kregen we een telefoontje van de afdeling groen. De ambtenaar deelde ons toen mee dat er problemen waren met de plannen omdat dit niet samenging met de bestaande beplanting, maar…. hij ging er mee aan de slag en zou ons voor de lente (2020) laten weten wat er gedaan zou worden.
Maar zie, er wordt nu (2021) iéts gedaan, namelijk de hele boel tegen de vlakte! Het is een groot groen slagveld. Niet alleen de oude bomen (die staan er al meer dan 30 jaar en zeker ook ondertussen beeldbepalend) werden omgehaald maar hiermee werd ook een behoorlijke populatie vogels en andere dieren uit hun omgeving verjaagd! Er zat een behoorlijke kolonie eksters, spechten enz.

We werden tot nu vaak gewekt met het geluid van vogel gekwetter, nu door het geluid van kettingzaag en omvallende bomen.

Wij verbazen ons vooral over het gebrek aan communicatie uwerzijds, het zou toch op z’n minst moeten zijn dat we bij zo’n rigoureuze ingreep in onze directe leefomgeving even ingelicht zouden worden over het waarom en op welke wijze zó ingegrepen gaat worden. We hebben sterk de indruk dat meedenken over onze groene omgeving niet erg enthousiast wordt ontvangen door uw groenbazen.

We zien dat uw dienst meer aversie oplevert in onze Gemeente. Op allerlei plekken zijn inwoners verbaasd en boos over de door u gedane kaalslag van het groen en zien op allerlei plaatsen het zo hardnodige groen gesloopt worden.

Wij hopen dat u in de toekomst meer ruimte geeft aan uw inwoners om hun initiatieven een kans te geven en zo mee te denken over hun leefomgeving en ook afdelingen meer laat communiceren met inwoners. Misschien moet de Gemeente zich meer realiseren dat een Gemeentebestuur ten dienste moet zijn van haar inwoners!

Lees hier de reactie van de Gemeente van 4 mei 2021

   
Lees de brief aan de Gemeenteraad en College van B&W in PDF    
Hier de reactie Gemeente over de klacht Voorstraatbewoners    

Stuur ook uw reactie via kappen@blija.nu


(namen bij de redactie bekend)
 
J.B.

beste mensen , ik sluit mij aan bij Bruno ,de aktie kappen nou , alle bomen worden gekapt ,Farebuorren , Voorstraat naar Botebuorren, sportveld.

M.d.D. Waarom moet er op deze manier worden omgegaan met onze leefomgeving? Wat een treurig resultaat!
E.H.

We zijn het eens met jullie brief aan de gemeente over het rigoreuse snoeien.
Vanmorgen zagen we dat alle bomen aan het begin van de Voorstraat omgezaagd waren; heel erg jammer!
Dit was voor onze straat beeldbepalend. (Waar kunnen we nu de vlaggetjes ophangen met het dorpsfeest? tot aan Boatebuorren hadden we de vlaggetjes hangen)
ps. komen er nieuwe bomen voor in de plaats?

R.S. Wij sluiten ons aan bij door jullie gestuurde brief aan de gemeente mbt de kaalslag die hier plaats vind in en rondom Blija . Wij hebben dan ook als bewoners een officiële klacht in gediend bij de gemeente ,tegen het kappen van bomen aan o.a. de Voorstraat te Blija .kan dit zomaar ? en welke gek heeft hier groenlicht voor gegeven? . Er staan al zo weinig bomen .Opnieuw aanplanten van volwassen bomen is dan ook de enigste optie ons inziens
S.W. De Gemeente heeft een herplantplicht voor elke boom die ze kappen!

Meer berichten over het wildkappen door de Gemeente:

   
Actief, 10 maart 2021
Nieuwe Dockummer Courant, 10 maart 2021
   
Brief van 2 mei 2019 over groenstrook H. Kroesstrjitte
Sawn stjerrennijs maart 2021
   
Leeuwarder Courant 11 maart 2021:  

Treurnis over bomenkap in Blije

TIM FIERANT

BLIJE Na Dokkum vorige week is er nu rumoer rond 'rigoureus' groenbeheer in Blije.
 

schrijft De Klerk in een stevige brief aan de gemeenteraad van Noardeast-Fryslân. 'Ook de eindelijk een beetje dichte haag om het voetbalveld mocht het niet doen met een beetje onderhoud. Nee, die werd, op een paar struiken na ook met de grond gelijkgemaakt.' De Klerk spreekt van de gemeentelijke afdeling 'groenbestrijding'.
De Blijster zegt in zijn eigen straat een aantal medestanders te hebben tegen de bomenkap. Vorige week ontstond er ook rumoer in Dokkum, waar drie inwoners een petitie startten tegen de volgens hen te intensieve bomenkap in de Bonifatiusstad.

 

 

Die petitie is inmiddels ruim 330 keer ondertekend.

De Klerk wil dat de gemeente beter communiceert over kapplannen. Die toezegging deed wethouder Pytsje de Graaf vorige week al ten overstaan van de gemeenteraad. De FNP en Sociaal in Noardeast-Fryslân hadden ook vragen over de kap, waarover ze naar eigen zeggen „in protte klachten" over binnenkrijgen.

Volgens Tjitske Andringa, waarnemend voorzitter van dorpsbelang, valt het met de bomenkap wel mee. Ze heeft vertrouwen in de aanpak van de gemeente, zegt ze.

Bruno de Klerk uit Blije is er nog beduusd van. Een tijdje geleden wees hij een groenwerker van de gemeente een aantal bomen aan die hij er niet zo fris uit vond zien. Ze stonden in zijn straat, de Hendrik Kroesstrjitte aan de rand van het dorp. „Ik dacht dat die wat onderhoud nodig hadden na een droge periode."

De groenwerker pakte het serieus aan. 'Alle bomen zijn nu tot de grond toe weggezaagd!'