NL Doet 2021;  Blije is weer een beetje schoner
     

Aan de jaarlijkse actie 'NL Doet' wordt in Blije altijd enthousiast meegedaan.

De MFA wordt van buiten weer van plint tot nok schoongemaakt, maar dit jaar liepen er ook veel dorpsgenoten met oranje hesjes met een grijper en vuilniszak door het dorp om zwerfvuil op te ruimen.
Ook het pleintje van de peuters, het dorpspleintje en de soos werden grondig aangepakt!

Dankzij de inzet van de vrijwilligers kunnen we weer een tijdje van een schoon Blije genieten.