TIM FlERANT

BLIJE De oude herberg Veldzicht in Blije stond al jaren leeg. Stichting DBF, die zich richt op herbestemming van historische panden, neemt het complex onder de vleugels. „Een prachtige oplossing."


In Blije ligt herberg Veldzicht aan het dorpsplein, dat nog niet zo heel lang geleden werd opgeknapt.
De oude herberg zelf, een rijksmonument uit 1885, bleef evenwel leeg staan.
Al in 2007 kocht Stichting DBF uit Heerenveen het pand. Het complex bestaat uit een zaal naast de herberg, de voormalige kroeg en een bovenwoning. De herberg had de afgelopen jaren verschillende uitbaters;
een levensvatbare exploitatie bleek volgens stichting DBF onhaalbaar, zegt Antje Hijma van DBF.

Het opsplitsen van het complex moet nu de oplossing bieden.Het is de bedoeling dat de voormalige kroeg een soort huis-kamercafé wordt voor het dorp, waar inwoners en verenigingen gebruik van kunnen maken.

Volgens Hijma hebben verscheidene lokale verenigingen al aangegeven weer gebruik te willen maken van het café.
De zaal, mogelijk al uit de achttiende eeuw, is in 2020 al verbouwd tot een zelfstandige huurwoning die inmiddels verhuurd wordt.

Volgens Hijma kan het nieuwe dorpscafé profiteren van de toeristische stroom die Holwerd aan Zee moet aantrekken.Op dit moment worden de kroeg en de bovenwoning verbouwd.
De herbestemmingskosten komen grotendeels voor rekening van DBF, en het plan krijgt ook steun van:
het  Waddenfonds, het Iepen Mienskipsfûns en de gemeente Noardeast-Fryslân.

Ook wordt met de verhuurkosten in het pand geïnvesteerd.

„Passerende fietsers zouden er op zijn minst terecht moeten kunnen voor een kop koffie met appelgebak."
Inmiddels heeft de multifunctionele accomodatie (mfa) Fjildsicht zich opgeworpen als beheerder voor het dorpscafé. DBF vraagt een 'bescheiden huur'.

Het is de bedoeling dat de deuren rond de zomer openen.