Hier kunt u algemene informatie vinden over de gemeente Ferwerderadiel.
Aanpassingen of aanvullingen kunt u doorgeven via webbeheer@blija.nu

Gemeente Ferwerderadiel

Bezoekadres:
Hegebeintumerdyk 2, 9172 PJ Ferwert
Postadres:
Postbus 2, 9172 ZS Ferwert

Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag van 8.00-12.00 uur

De afdeling Bevolking/Burgerzaken
is eveneens geopend op:
woensdagmiddag van 13.00-18.00 uur .Tel. 0518-418888
Fax: 0518-418877
E-mail: info@ferwerderadiel.nl
Website: www.ferwerderadiel.nl
Gemeentewerf:
Kleasterwei 41, 9172 GN Ferwert
Tel. 0518-418863
Openingstijden:
Maandag van 13.00-16.00 uur.
Woensdag en vrijdag van 13.00-17.00 uur

Dienst sociale zaken en werkgelegenheid Noardwest Fryslan:
Centrale vestiging:
Eise Eisingastraat 5, 8801 KE Franeker
Postadres:
Postbus 4, 8800 AA Franeker
Tel. 0517-380200
Fax:0517-380201
 
Binnenkort gaat de Gemeente op in DDFK gemeente.
Een aantal zaken zijn op dit moment al overgedragen aan dit samenwerkingsverband.
Zo kunt u met klachten over het onderhoud van het dorp terecht bij de dorpscoördinator: info@ddfk.nl
Postadres: Postbus 13, 9290 AA Kolum.