Aanpassingen of aanvullingen kunt u doorgeven via webbeheer@blija.nu

Religie en kerken

Nederlands Hervormde gemeente Blije
Kerk: Voorstraat 3,
9171 LV Blije
Scriba: H.D. Broersma,
Farebuorren 31, 9171 MA Blije,
tel. 0519-561572
http://blija-hogebeintum.protestantsekerk.net
Gereformeerde kerk Blije (lid PKN)
Kerk: Unemastraat 13,
9171 LC Blije
Scriba: mw. G. Spoelstra-de Jong,
Taniastrjitte 21, 9171MC Blije,
tel. 0519-562522
www.kerkdehavenblije.frl

Gereformeerde kerk (vrijgemaakt) Blije/Holwerd
Kerk: Hoofdstraat 21, 9171 LA Blije
tel. 0519-562493
Scriba: J.W. van der Weit,
Stationsweg 19a, 9171 LR Blije,
tel. 0519-562496
http://www.gkvnoordfriesland.nl

Doopsgezinde gemeente
Kerk: Offingaweg 17,
9074 AJ Hallum
Secr.: mw. M. Zegers
Singel 4, 9074 CX Hallum,
tel. 06 10924283
Kerkdiensten
Kerkdiensten van de Hervormde gemeente Blija-Hogebeintum
Zondag 24 november 22:00 uur Nicolaaskerk Blije
mw. ds. J.W. van Dijken, Hallum
Kerstnachtdienst
Maandag 25 december 10.00 uur Doopsgezinde kerk Holwert
ds.R.P. Yetsinga,, Groningen
 
Zondag 31 december 11:00 uur De Haven
ds. B.G. Keizer, Oostrum
Oudejaarsdag
Zondag 14 januari 09:30 uur Nicolaaskerk Blije
A. Terlouw, Dronryp
Viering H. Avondmaal
met doopsgezinde Gemeente
Zondag 21 januari 11:00 uur De Haven
ds. Th. Korteweg, Ferwert
Gezamenlijk
Zondag 28 januari 10:00 uur Foswert Ferwert
mw. ds. J.W. van Dijken, Hallum
 
Zondag 11 februari 09:30 uur Nicolaaskerk Blije
da. T. Reichman-Scheffer, Tytsjerk