Aanpassingen of aanvullingen kunt u doorgeven via webbeheer@blija.nu

Religie en kerken

Nederlands Hervormde gemeente Blije
Kerk: Voorstraat 3,
9171 LV Blije
Scriba: H.D. Broersma,
Farebuorren 31, 9171 MA Blije,
tel. 0519-561572
http://blija-hogebeintum.protestantsekerk.net
Gereformeerde kerk Blije (lid PKN)
Kerk: Unemastraat 13,
9171 LC Blije
Scriba: mw. G. Spoelstra-de Jong,
Taniastrjitte 21, 9171MC Blije,
tel. 0519-562522
www.kerkdehavenblije.frl

Gereformeerde kerk (vrijgemaakt) Blije/Holwerd
Kerk: Hoofdstraat 21, 9171 LA Blije
tel. 0519-562493
Scriba: J.W. van der Weit,
Stationsweg 19a, 9171 LR Blije,
tel. 0519-562496
http://www.gkvnoordfriesland.nl

Doopsgezinde gemeente
Kerk: Offingaweg 17,
9074 AJ Hallum
Secr.: mw. M. Zegers
Singel 4, 9074 CX Hallum,
tel. 06 10924283
Kerkdiensten
Kerkdiensten van de Hervormde gemeente Blija-Hogebeintum
Zondag 15 april 09:30 uur Nicolaaskerk Blije
mw.ds. J. Kaper, Neunen
 
Zondag 29 april 09:30 uur Nicolaaskerk Blije
ds. U. Tjallingii, Deinum
 
Zondag 13 mei 09:30 uur Nicolaaskerk Blije
ds. J. Bolt, Drachten
 
Zondag 27 mei 11:00 uur Nicolaaskerk Blije
ds. W.L. de Jong, Rinsumageest