BASISONDERWIJS PEUTERSPEELZAAL KINDEROPVANG

CBS De lkker
Farrewei 16a, 9171 LM Blije
tel. 0519-561247
Dir.: F. Jelsma.
www.de-ikker.nl
mailadres:
ikker@pcbo-ferwerderadiel.nl

Peuterspeelzaal
De Klaaiklutsjes Blije
Speelzaal in het MFA Fjildsicht Blije
Farrewei 22a, Blije

Voor meer informatie en opgave zie:
www.tikokinderopvang.nl

Algemene opvang Sisa
Centraal bureau:
Oedsmawei 24d 9001 ZJ Grou
tel. 0566-623450
www.sisa.nu
    KDV & BSO
De Parachute:
It Pypke 23, Hallum
Aanpassingen of aanvullingen kunt u doorgeven via webbeheer@blija.nu