BASISONDERWIJS PEUTERSPEELZAAL KINDEROPVANG

CBS De lkker
Farrewei 16a, 9171 LM Blije
tel. 0519-561247
Dir.: F. Jelsma.
www.de-ikker.nl
mailadres:
ikker@pcbo-ferwerderadiel.nl

Peuterspeelzaal
De Klaaiklutsjes Blije
Speelzaal in het MFA Fjildsicht Blije
Farrewei 22a tel. 06 44408302
Opgave peuters bij: Sietske Hoekstra
Klaphornewei 10 tel. 0519 841818
Algemene opvang Sisa
Centraal bureau:
Oedsmawei 24d 9001 ZJ Grou
tel. 0566-623450
www.sisa.nu
  Federatie Peuterspeelzalen Ferwerderadiel
mevr. M. van Luin,
Rykswei 21, 9288 CC Kootstertille
tel. 06 28873705
www.peuterspeelzalenferwerderadiel.nl
KDV & BSO
De Parachute:
It Pypke 23, Hallum
Aanpassingen of aanvullingen kunt u doorgeven via webbeheer@blija.nu