Handige informatie/Adressen

Afvalkalender Ferwerderadiel 2018 Kaatsvereniging 'Us Nocht'
Woningcorporatie Wonen Noordwest Friesland Voetbalvereniging V.V. Blija
Stichting Welzijn Middelsee Shantykoor 'De Slykstappers'
Uitvaartvereniging De Laatste Eer Blije Informatie over de Doarpsomtinker
Stichting Petronella fonds Kleutergym Ferwert
Ons water bij grote overstromingen en meer Frije Cross Blije
Wandelroutes historische wandelpaden omgeving Blije Langste wandelpad van Nederland langs Waddenkust