Het project Romte foar Blije!


Plannen van de werkgroep 'Speeltuin natuurlijk spelen'

De ruimtelijke visie.
Hierin staan de projecten die Blije in het kader Romte foar Blije en de vervolgacties.
Zo blijft er elk jaar weer een nieuwe uitdaging voor het dorp. De vervolgacties moeten nog wel in de tijd gezet worden. Wat eerst en wat dan ...

Betreft realisatie seniorenwoningen in Blije, met als inzet deze doelgroep in ons eigen dorp te kunnen laten wonen.
Vanuit dorpsbelang is in het project 'Romte foar Blije' een werkgroep van 10 personen samengesteld om o.a. mogelijke seniorenhuisvesting te realiseren.
Ondertussen is er contact geweest met de gemeente Ferwerderadiel en woningstichting Wonen Noord West Friesland.
In deze beide bijeenkomsten zijn de mogelijke plannen voor verbouw van school de Opbouw aan de Farrewei tot vier senioren woningen onder de aandacht gebracht.
Ook zijn deze plannen onlangs op de 55 plus koffiemorgen in het MFA besproken.

Er zijn plannen gemaakt om op de plaats van de oude gymzaal 3 kavels te reserveren voor 3 woningen