Terp van de Takomst

Vrijdag 23 september was er een informatie avond over de plannen voor een terp buitendijks. De projectgroep wordt gevormd door:

Tjitske Andringa Dorpsbelang Blije
Marie-Louise Meuris Dorpsbelang Blije
Harry Feenstra Gemeente Ferwerderadiel
Klaas Laansma It Fryske Gea
Joop Mulder Sense of Place
Karin Sjoukes Landschapsbeheer Friesland / KDL
Mans Scheper Terpencentrum
Agenda-leden:
Gilles de Langen Terpencentrum
Johan Nicolai Terpencentrum

Joop Mulder, initiatiefnemer van Oeral en Sense of Place, was uitgenodigd om meer te vertellen over de plannen van Sense of Place, een plan om meer van onze beroemde waterwerken te laten zien van de waddenkust van Friesland. Door bezoekers uit heel de wereld wordt nog steeds met verwondering gekeken naar onze dijken en het land wat lager ligt dan de zee! Daar zou de Terp van de Takomst prima in passen.
Joop Mulder gaf een kort inzicht in de ontstaansgeschiedenis van Oeral en de problemen in het begin. Opzet was de cultuur en de natuur dichter bijelkaar te brengen, en meer activiteiten in het rustige voorjaar op het eiland Terschelling.
Samen met de organisatie van Culturele Hoofdstad van Europa in 2018
(CH 2018) is Joop Mulder bezig met Sense of Place, een plan om de wereld meer te tonen van onze prachtige waddenkust, we moeten vooral meer trots zijn op ons landschap in Friesland. De cultuurtoeristen zijn de leukste toeristen!

Daarna gaf Harry Feenstra een presentatie over het ontstaan van onze waddenkust en de geschiedenis en het landschap van het buitendijks gebied en hoe dit alles samenkomt in de plannen voor een buitendijkse terp.

Tjitske Andringa, lid van de projectgroep en van Dorpsbelangen, gaf een overzicht van de stand van zaken met de plannen en deed een oproep aan de inwoners van Blija om mee te blijven doen en te komen met plannen.

Aan het eind van de avond gaf Joop Mulder nog een idee voor een actie in het kader van CH2018: 'Geef onze klei terug'. Waarin we boeren vragen om wat van de klei die in het verleden van de vele Friese terpen is afgegraven, voor verbetering van de boerengrond, terug te geven voor de Terp van de akomst.