Page 2 - Terp van de toekomst DAG6
P. 2

Wie is Joop Mulder?


                                               Joop werd in 1953 gebo-
                                               ren in Bolsward. was de
                                               tweede zoon in een
                                               katholiek gezin en voor-
                                               bestemd   priester  I
                                               worden, maar het liep
                                               anders. In 1976 werd h
                                               kroegbaas op Terschel
                                               ling en vanuit deze kro
                                               ontstond het festival
                                               Oerol waarbij het eilan
                                               diende als natuurlijk
                                               decor. Het evenement
                                               groeide in de loop van
                                               de tijd uit tot een inten
                                               tionaal vermaard festib
                                               In 2016 nam hij afsche
                                               als artistiek directeur c
                                               zich volledig te richten
                                               op het project 'Sense
                                      Place' waarmee hij lam de Nederlandse wad-
                                      denkust in overleg mei lokale bewoners
                                      land-schapskunstprojecten wil realiseren.

                                              'In de
                                            kunstwereld

                                           gaat het vaak

                                           om kunst met
                                            een grote K'  het buitendijkse gebied vinden en de kwelders op waarde  zij bepaalt wat er moet gebeuren. De projecten die ik 'met
  weten te schatten. Als er straks een plek buitendijks is  Sense of Place' wil opzetten moeten juist `kunst van ons'
  waar je makkelijk kunt komen, is de drempel voor velen  zijn.'
  minder hoog daar naartoe te gaan. Ik ben blij dat we in
  contact zijn gekomen met Joop, want je hebt mensen met  Harry: 'Wij zijn als inwoners behoorlijk trots op het
  creativiteit en een netwerk nodig om een dergelijk project  gebied waar we wonen en willen er graag de schouders
  te realiseren.'                      onder zetten. Ik merk dat dorpsgenoten het leuk vinden
                               met dit project bezig te zijn. Daarnaast speelt mee dat de
  Joop: 'Het mooie aan dit plan is dat het voortkomt uit een  `terp van de toekomst' buiten de dijk komt en niemand in
  droom van een dorp. Ik help alleen om de juiste mensen  de weg staat. Al hebben we wel te maken met een hele-
  te vinden. In de kunstwereld gaat het vaak om kunst met  boel verschillende partijen zoals het Rijk, de gemeente,
  een grote K, en dan is dat de K van de kunstenaar. Hij of  waterschap en natuurorganisatie `Fryske Gea'.
   1   2   3   4