Page 4 - Terp van de toekomst DAG6
P. 4

Harry: 'Daaraan draagt dit project bij. Joop heeft in de  zijn als een deel van deze klei weer terugkomt en dat
   afgelopen maanden ons idee nog versterkt: 'We wolle us  daarmee volgend jaar het fundament wordt gelegd voor
   klaai werom.'                      de 'terp van de toekomst'. We zijn druk bezig met het
                               achterhalen van plekken waar de klei terecht is geko-
   Joop: 'In het verleden zijn er veel terpen in Friesland  men en hebben al tal van boeren benaderd. Ik heb er alle
   afgegraven en is deze vruchtbare klei terecht gekomen  vertrouwen in dat dit jaar een deel van de klei terug-
   bij boeren door heel Noord-Nederland. Het zou mooi    komt.'
   1   2   3   4