De terp achter de zeedijk zal een toeristische attractie worden. Het wordt de enige echte terp, want alle andere terpen hebben hun functie verloren omdat die binnendijks liggen, maakte Reutelingsperger duidelijk. Zoals terpen in het verleden steeds breder en hoger werden van een verhoging met ¤£ر¤£رn huis naar uiteindelijk een gehucht met een kerk, zal ook de nieuwe terp bij Blije in de loop der jaren groeien Daarvoor wordt in de kwelder de vorm van de terp aangegeven met palen.
"Spiraalsgewijs ontstaat zo de vorm van de nieuwe terp. Die laag begint en hoog eindigt. De bouwfases liggen naast elkaar en niet zoals in het verleden op elkaar. Zo is en blijft de groeifase zichtbaar." Bezoekers kunnen dan vanaf de zeedijk naar de terp lopen. Mogelijk komt er ook een spoor zodat bezoekers gebruik kunnen maken van een treintje of bijvoorbeeld een spoorfiets. Op de terp komt ondermeer een podium. Onder het motto 'Wy wolle ¤£║s klaai werom', moet de start in 2018 zijn, in het kader van Leeuwarden Frysl¤£تn 2018. Hoeveel dat project gaat kosten en hoe terpgrond uit andere delen van Nederland teruggehaald wordt naar Blije, is nog niet duidelijk.

Voor de aanleg van een terp in het buitendijks gebied, wil Blije grond terug die lang geleden werd verkocht bij de afgraving van terpen in de omgeving. Ook moet er nog overleg komen met onder meer It Fryske Gea, als eigenaar van het gebied. Volgens de plannenmaker is het vooral belangrijk dat het dorp betrokken blijft bij het hele proces. Reutelingsperger wil daarom komende zomer zelf in Blije logeren voor persoonlijke contacten.
De Terp fan de Takomst staat volgens Reutelingsperger voor een droom om het pioniersgevoel van wonen en werken in nauwe relatie tot de zee te kunnen beleven. "Dit nodigt uit om dit indrukwekkende en unieke landschap te ervaren. Helemaal bijzonder wordt het als dit gebied een paar keer per jaar onder water komt te staan".
Bij uitleg van de plannen voor de Terp fan de Takomst was ook Joop Mulder aanwezig. Volgens de bedenker van het Oerol-festival op Terschelling en nu actief binnen het artistieke waddenproject 'Sense of Place', moet het zeker mogelijk zijn volgend jaar vanuit verschillende delen van Nederland de eerste terpgrond terug te krijgen in Blije. Mulder is daarvoor al in gesprek met mensen van de universiteit in Groningen, om uit te zoeken waar de toen zo vruchtbare grond voor een paar dubbeltjes per ton naartoe is gegaan."Het zou mooi zijn als we van verschillende boeren een kruiwagen vol klei terug krijgen, waarmee we in 2018 het fundament kunnen leggen van de nieuwe terp", aldus Mulder.